Eelkool alustab 3 nädala pärast

Ootame 6-7aastaseid lapsi eelkooli. Kord nädalas pakume mitmekesist ettevalmistust kooliks. Tegeleme eesti keele, matemaatika, inglise keele, muusika ja käelise tegevusega. 

Registreeri eelkooli siin. 

Vabad õppekohad

Võtame 4.-8. klassi vabadele õppekohtadele vastu uusi õppimis-, loovus- ja loodushuvilisi lapsi. Vastuvõtutegevustes osalemiseks palume esitada taotlus kodulehe avalehel hiljemalt 15. augustil. 

Lisainfo

ilona.must@vabakool.ee 

56978555

Loovuslaager inspireerib

23.-26. augustil alustavad meie 7. ja 8. klass oma uut õppeaastat loovuslaagriga. Võimalik osaleda ka 5., 6. ja 9. klassil. Loovuslaager on Vabakooli loovussuuna praktiline väljund. Üks osa laagrist toimub Jõulumäel ja teine Pärnus. Laager lõppeb näitusega.  

Tööpäevad kutsuvad

Head lapsevanemad! Ootame teid kooli kogukonna tööpäevale 18. augustil kell 9. Kohtumiseni!

Peagi stardib eelkool

Ootame 6-7aastaseid lapsi eelkooli. Alustame juba kuu pärast. Kord nädalas pakume mitmekesist ettevalmistust kooliks. Aasta jooksul saab selgeks, et koolis on huvitav ja tore. Registreerimislink ja lisainfo siinsamas lehel allpool.    

Oleme suvepuhkusel

Kuni 14. augustini oleme suvepuhkusel ja koolis tagasi alates 15. augustist.

Kaunist suve kõigile!

Eesti 100 tamme tänuüritus

Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei kutsel osales Tallinnas Stenbocki majas “Eesti 100 tamme” tänuüritusel Vabakooli esindaja Ilona Must. Samuti osales Pärnu linna aednik Anu Nurmesalu, kes tammepuudele kauni koha leidis ning istutustööde ettevalmistuses nõu ja jõuga abiks oli. Tänusündmus oli meeleolukas ning südamlik! Tammeistutajad said mälestuseks Eduard Viiralti graafilise lehe koos tänukirjaga. Neljaaastast tammeprojekti vedas elegantselt Vabakooli lapsevanem Kati Niibo. Täname!

Eelkool 6-7-aastastele lastele

2018/2019. õppeaastal jätkab tegutsemist Pärnu Vabakooli eelkool. Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele kooliminekuks valmistumiseks.

Registreeri eelkooli siin.

Püüame enda poolt anda kõik, et väikene inimene tunneks ennast kooliteele astudes kindlalt ja turvaliselt. Tunnis mängime, õpime ja avastame nii, et laps naudiks koolis käimist ja läheks esimesse klassi teadmisega, et ta saab kõigega hakkama.

Õpetame:
- eesti keelt
- matemaatikat 
- käelist tegevust 
- inglise keelt 
- muusikalist kasvatust  koos loovliikumisega

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (kokku 30 nädalat õppeaasta jooksul) septembrist  maini. Nädalapäevad selguvad 2018/19. õppeaasta alguses.

 • Koolipäeva pikkus on 5 ainetundi ( korraga 30 min).

 • Koolipäev algab pealelõunasel ajal

 • Tundide vahel on puhkepausid ja einevaheaeg.

 • Rühma suurus on kuni 16 last.

Eelkooli õppetasu 2018/2019. õppeaastal on 490 € aastas, võimalik tasuda kuukaupa. 
Õppetasu sisaldab kõiki õppevahendeid ja kerget einet.
Lisainfo eelkooli kohta:  eelkool@vabakool.ee

Õuesõppekoolitus

Uus nädal toob Vabakooli õpetajate meeskonnale kaasa õuesõppekoolituse juba teise osa. Koolitajad Lars Hansen ja Helen Holm tulevad Taanist, et jagada Vabakooli õpetajatele oma rikkalikku õuesõppekogemust. Koolituse seekordne osa on jätk veebruaris toimunud kokkusaamisele. Vabakooli õpetajad on oma kogemust omakorda edastanud Are, Häädemeeste, Surju ja Uulu koolide õpetajatele. Rahvusvahelist õuesõppekoolitust rahastavad SA INNOVE, KÜSK ja HENKEL.

Klassid looduses

Kevad toob Vabakooli lastele alati kaasa klassireise, õppekäike. 1. ja 2. klass on tutvunud Pärnu ja selle lähiümbrusega. Veel sellel nädalal viib tee neid koos õpetajatega Matsallu ja Haapsalusse.  3.-4. klass uudistab Lõuna-Eesti looduskeskkonda ja vaatamisväärsusi ning 5. klass on ringi vaatamas Kihnus. 7.-8. klass on juba tagasi kanuumatkalt Ahja kandist. Õppekäigud on Vabakooli loodussuuna armastatud ja tänuväärne osa.  

Õpetajad taas koolitamas

30.mail käisid meie õpetajad taas õuesõppekoolitust läbi viimas. Seekord kogunes huvilisi nii Häädemeeste, Surju kui ka Uulu koolidest. Ilm oli imeline, koolitus läks toredasti. Aitäh, Pille Avamets, Lili Välimäe, Ott Kilusk ja Kristjan Mahla!

Külas Tartu Ülikooli uurimisgrupp

Vabakooli külastab uurimisgrupp Tartu Ülikoolist, kes tunneb huvi meie kujundava hindamise vastu. Külalised kohtuvad lähemalt 5. klassiga, õpetajatega ja lapsevanematega. Vabakool on kujundavat hindamist praktiseerinud 20 aastat. 

Edu Känguru matemaatikavõistlusel

Renee Busch Vabakooli 4. klassist saavutas üle-eestilisel Känguru matemaatikavõistlusel oma vanuserühmas 6. koha 5911 osaleja hulgas. Renee õpetaja on Vilve Noppel. Õnnitleme!   

Rotary Noortefondi stipendium meie õpetajale

Rotary Klubi noore õpetaja stipendiumi pälvis Pärnu Vabakooli võõrkeeleõpetaja Galina Muižnieks. Pärnu Rotary Klubi Noortefondi stipendium on mõeldud noorte õpetajate töömotivatsiooni tõstmiseks. Õpetaja Galina soovib stipendiumit kasutada Taani koolidega tutvumiseks. Õnnitleme ja soovime edu!

4. klassi õuesõppepäev

4. klassi õuesõppepäev lõimis huvitavaks ja tegusaks koolipäevaks erinevad ained: tehnoloogia, eesti keel, muusika ja matemaatika. Õppepäeva käigus valmis igaühel kaks puidust pilli. Ühte neist kuulis kogu kool klassiansamblina juba järgmise päeva hommikukogunemisel. Õuesõppepäeva külastasid ka kahe partnerkooli õpetajad Tallinna Audentese ja Tartu Erakoolist. Päeva valmistasid ette ja viisid läbi õp Lili Välimäe ja Raivo Rohtoja. Täname sisuka päeva eest!  

Rahvatantsurühmad festivalil Paides

5.-6. mail on kaks meie rahvatantsurühma Paides XII üle-eestilisel koolinoorte rahvatantsufestivalil "Rahvatants paneb silmad särama". Osaleb 900 tantsijat 10 maakonnast. Kontserdid on 5. mail kell 18 Paide Muusika ja Teatrimajas ja 6. mail kell 13 Paide Vallimäel. Meie tubli rahvatantsuõpetaja on Pille Avamets. Ilusaid tantsupäevi, head tantsijad!

 

 

Külalised Vabakoolis

Uue õppeperioodi alguses 2.-3. mail võtame vastu külalisi: Viimsi Keskkooli kaks õpetajat tutvuvad meie kujundava hindamise praktikaga ja Tiiu Kuurme ja Eda Heinla MTÜ LoovHariduse Living Lab uurimisrühmast on korduskäigul, et uurida  meie haridusuuenduslikku tegevust. Tere tulemast!

Vabakooli õpetajad koolitamas

23.04 külastab grupp Vabakooli õpetajaid Are põhikooli meeskonda, et tutvustada koostöiseid õppemeetodeid. Need on koolitunde ja lapsi edukalt aktiveerivad meetodid, mis õppimise kasulikumaks ja lõbusamaks muudavad. Koolitusgruppi kuuluvad: Pille Avamets, Lili Välimäe, Ilona Must, Ott Kilusk ja Kristjan Mahla.

Edu Miniteatrite festivalil

Vabakooli 5. klass osales taas kooliteatrite mängupäeval, sel korral  Miniteatrite festivalil. Eripreemia huvitava jutustajarolli eest pälvis Paula Kütt. Etenduse "Eesti 100 aastat tagasi" vormis 5. klassi draamatundides lavaküpseks õp Juta Ild. Õnnitleme!

5. klass Pärnumaa kooliteatrite festivalil

5. klassi draamatundides lavastatud Eesti-teemalist etendust "Eesti 100 aastat tagasi" võis näha Pärnumaa kooliteatrirte festivalil. Näitleja eripreemia said žürii otsusega Tristan Erm peremehe rolli eest ja Ranol Karotam karjapoisi rolli eest. Lavastaja õpetaja Juta Ild. Õnnitleme!

Haridusuuendus Vabakoolis

MTÜ LoovHariduse Living Lab uurimisrühm külastab Vabakooli märtsi- ja maikuu alguses, et uurida  haridusuuenduslikke praktikaid, nende käivitumist, töös hoidmist ning õpilaste refleksiooni. Living Lab  uurimisrühm soovib sisse elada uuenduslike koolide igapäevaellu, vaadelda ja uurida uuenduste toimimist.

 

Uurimisrühma eestvedajad on Eda Heinla, Loodus- ja terviseteaduste instituudi loovusõpetuse dotsent, ja Tiiu Kuurme, Haridusteaduste instituudi kasvatusteaduse dotsent. MTÜ LoovHaridus loodi 2014. aastal. Liikumisega on seotud koolid, kes on katsetanud ja kinnistanud mitmeid julgeid koolikultuuri ning õpetamist muutvaid meetodeid.

Õuesõppekoolitus

Vabakooli õpetajate meeskond läbis 3päevase õuesõppekoolituse. Koolitajad olid sisuka teoreetilise ja praktilise kogemusega õpetajad Taanist. Kursuse 1. osale lisanduvad aasta jooksul veel 2. ja 3. moodul. Õuesõpe on Vabakooli loodussuuna praktiline väljund. Koolitust rahastavad Henkel, SA Innove ja KÜSK.  

Kuldsuu kõnevõistlusel...

... saavutas Vabakooli 9. klassi õpilane Rain Lääne põhikooli arvestuses 3. koha. Raini õpetaja on Ott Kilusk. Palju õnne! 

Bioloogiaolümpiaadil...

... saavutas 9. klassi õpilane Janar Varik 9. klassi arvestuses 3. koha. Janari õpetaja on Kristjan Mahla. Õnnitleme!

Vabakooli noortegrupp kohtus Islandi presidendiga

Islandi president

Nordplus Juuniori projekti käigus Reykjavikis külastasime koos Taani ja Islandi sõpradega Islandi presidendi residentsi. President Guðni Thorlacius Jóhannesson võttis meid vastu rõõmsa tuju, tervituse ja klaasi apelsinimahlaga. Tänasime vastuvõtjat kauni Islandimaa eest. Samuti tänasime Eesti Vabariigi juubeli eel presidenti sellegi eest, et Island esimese riigina julgesti Eesti taasiseseisvust tunnustas. Külaskäik oli suurepärane ning kindlasti kogu projekti üks tipphetki.

Vabakooli noortegrupp taas Islandil

Meie 7.-9. klassi 10-liikmeline õpilasgrupp külastas Islandi partnerkooli. Koos Islandi ja ka Taani sõpruskooliga kohtutakse veel maikuus Taanis ning sügisel Eestis. Projekti käigus tutvutakse üksteise kultuuritaustaga, igal kohtumisel ka kolme kolmanda maailma riigi kultuuriga. Tähelepanu on sel korral veel kohaliku migratsiooniteema väljakutsetel. Rahvusvahelised tegevused on Vabakooli õppe loomulik ja oodatud osa.  

Nordplus projekti tegevusi rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

 

Vabakooli poisid leiutavad

Õpilasleiutajate riiklikul konkursil sai 5.-9. klassi arvestuses I koha preemia 8. klassi noormees Päär Suursild leiutisega "Jalalingid mootorrulale". Samas vanusegrupis said Janar Varik, Rain Lääne ja Alexsander Ždan II koha leiutisega "Mugav pistik ja stepsel". 

Päär sai ka eripereemia AHHAA Teaduskeskuselt ning uutmoodi pistiku leiutajad eripreemia Energia Avastuskeskuselt.

Palju õnne!

 

 

Õnnitleme Paulat

Õnnitleme Paulat, kes saavutas Koidulauliku Pärnu piirkonna luulekonkursi nooremas vanuseastmes II koha. Lisaks sellele sai Paula ka Koidula muuseumi eripreemia. Palju, palju õnne!

Täname juhendajat Merlinit!

 

 

 

Vabakooli õpilasleiutajate edu

Eesti õpilasleiutajate riiklikul konkursil on saatnud edu Vabakooli 8. ja 9. klassi nelja noormeest. Parimate leiutajate vastuvõtule Tallinnasse on koos peredega oodatud Päär Suursild 8. klassist ja Rain Lääne, Janar Varik ning Alexsander Ždan 9. klassist. 

Meie kooli õpilased leiutavad rõõmuga igal aastal alates 1. klassist.  

Õnnitleme nutikaid leiutajaid ja juhendajaid!

 

 

Esinemisrõõm draamakonkursilt

Iga-aastasel Pärnu koolide draamakonkursil pälvis koha kolme parema hulgas Vabakooli 8. klassi trupp koosseisus Keity Utov, Anabel-Heena Viherpuu, Rasmus Mängel, Aksel Madis Verlin ja Pärtel Andres Sooniste. Edu tõi hea ruumikasutus, stseeni muusikaline kujundus ning hoogne esitus. Lustlik oli laval ka 5. klassi trupp koosseisus Paula Kütt, Mia Elise Erm, Tristan Erm, Georg Sillat ja Simon Tammeleht. Õnnitleme!

 

 

 

Vabakooli õpetaja edu näidendivõistlusel

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ott Kiluski setukeelne näidend "Kirvetüü"  võitis 65 teose hulgas Eesti Näitemängu Agentuuri korraldatud näidendivõistlusel  I koha. Žüriisse kuulusid filmilavastaja Sulev Keedus, näitekirjanik ja prosaist Andrus Kivirähk, lavastaja Hendrik Toompere, Endla teatri dramaturg Anne-Ly Sova jt.

Palju õnne, õpetaja Ott! Loodame "Kirvetüüd" peagi lavalaudadel näha. 

 

 

Vabakooli lapsed taas edukad

Pärnu algklassilaste kunstikonkursil joonistas II koha väärilise töö Karoline Rochell  Karula 1. klassist ja III koha tõi kooli Robin Raud 2. klassist. Laste õpetajad on Liia Severin ja Juta Ild. 

Õnnitleme!

 

 

Vabakooli laste edu kunstikonkursil

Pärnu linna koolide kunstikonkursil saavutas 5. klasside arvestuses I koha MIA ELISE ERM, 7. Pärnu linna koolide kunstikonkursil saavutas 5. klasside arvestuses I koha MIA ELISE ERM, 7. klasside arvestuses pälvis I koha AMANDA SATU ILONEN. II koha töö valmis konkursil 8. klasside arvestuses KIMMO ANTERO ILONENIL ning eripreemia väärilise töö tegi ERIK SEMELSON 9. klassist. Tubli osaleja oli ka EVA MARLEEN VILISAAR 5. klassist.

 

Kõikide laste kunstiõpetaja on JUTA ILD. 

Õnnitleme südamest!

 

 

7. klass pälvis preemia algatuse Huvitav Kool põhimõtete elluviimise eest

Meie uus 7. klass sai kevadise uurimusliku taimekasvatuse eest oma klassiruumis algatuse Huvitav Kool tunnustuse, millega kaasnes preemiana hiigelsuur kotttool. Minikasvuhoonet klassi igapäevases õppekeskkonnas aitas korraldada loodusainete õpetaja Age Täker. Tänukirja ja preemiat tuli Vabakooli uue õppeaasta avaaktusele üle andma Imbi Henno Haridus- ja Teadusministeeriumist. 

Palju õnne, uus 7. klass ja täname õp Aget!

Laulu- ja tantsupidu

Armas Vabakooli laulu- ja tantsupeolaps!

Suur tänu, et olid nii tubli, töökas ja rõõmus!

Hea õpetaja, klassijuhataja ja lapsevanem,

Suur tänu meie laste õpetamise, juhendamise, inspireerimise, hoidmise ja armastamise ning unustamatu meeskonnatöö eest!

 

 

Tunnustame noori teadureid ja nende õpetajaid

Noore Teaduri märgi said 

- Elis Severin 2. klassist

- Jaan Leander Järv, Ralf Viipsi ja Joosep Käär 3. klassist 

- Mia Elise Erm 4. klassist

- Romet Varik 8. klassist ja 

- Johanna Taggu 9. klassist.

Õnnitleme noori teadureid ja nende õpetajaid Pille Avametsa, Marge Õunapit, Liia Severini ja Margit Kalmetit. 

EELKOOL 6 - 7 aastastele lastele

2017/2018  õppeaastal jätkab tegutsemist Pärnu Vabakooli eelkool. Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele kooliminekuks valmistumiseks.

Püüame enda poolt anda kõik, et väikene inimene tunneks ennast kooliteele astudes kindlalt ja turvaliselt. Tunnis mängime, õpime ja avastame nii, et laps naudiks koolis käimist ja läheks esimesse klassi teadmisega, et ta saab kõigega hakkama.

Õpetame:
- eesti keelt
- matemaatikat
- käelist tegevust
- inglise keelt
- muusikalist kasvatust  koos loovliikumisega

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (kokku 30 nädalat õppeaasta jooksul) septembrist  maini. Nädalapäevad selguvad 2017/18. õppeaasta alguses.

 • Koolipäeva pikkus on 5 ainetundi ( korraga 30 min).

 • Koolipäev algab pealelõunasel ajal.

 • Tundide vahel on puhkepausid ja einevaheaeg.

 • Rühma suurus on kuni 16 last.

Eelkooli õppetasu 2017/2018 õppeaastal on 490 € aastas. Õppetasu sisaldab kõiki õppevahendeid ja kerget einet.

Info ja registreerimine:  

Vilve Noppel

õpetaja

e- mail: vilve.noppel@vabakool.ee

 

 

 

Täname kõiki lapsi ja vanemaid, kes osalesid spordipäeval ja sellele mõnusat hoogu andsid. Suur tänu peakorraldajale õp Jurile ja 9. klassile! 

Spordipäev oli super! 

 

4. klass Tungla-mängus võidukas

2.-4. klasside ülelinnalise kirjandusteemalise Tungla-mängu võitis meie 4. klassi võistkond. Juhendas õpetaja Liia Severin. Õnnitleme!

Tantsupidu võib tulla

Õnnitleme meie 4. ja 5.-6. klassi rahvatantsurühma, kes on arvatud tantsupeo kergejalgsetete osaliste hulka. Täname ka 7.-8. klassi tantsurühma noori, kes tegid ära hiigeltöö, kuid kelle jaoks konkursisõel sel korral siiski liiga tihedaks osutus. Täname ka tantsijate tublit juhendajat Pille Avametsa! 

Edu miniteatrite festivalil

Pärnumaa miniteatrite festivalil osalesid Vabakooli 3. ja 5. klassi näitetrupid. Oma vanusegrupi parimaks poissnäitlejaks nimetas žürii Joosep Kääri Vabakooli 3. klassist ja parimaks tüdruknäitlejaks Teevi Läätse 5. klassist. Eripreemiaga said tunnustatud Ralf Viipsi ja Grete Lilleorg 3. klassist, samuti Brenet Rasmus Volmerson 5. klassist. 

Etendused voolisid lavaküpseks õp Marge Õunap, Juta Ild ja Raili Käär. 

Õnnitleme ja täname teatrisõpradest loojaid ning osalejaid!

Täname rahvatantsijaid ja mudilaskoori!

Tunnustame ülevaatustel osalemise eest meie 4.-8. klassi tantsijaid koos õpetaja Pille Avametsaga, kes on kõik tantsujoonised särama löönud, ja 1.-4. klassi mudilaskoorilapsi koos õpetaja Raili Kääriga, kes on laulurõõmu õppima tundnud ning seda lahkesti teistegagi jagavad.     

Teie Vabakool

Rain Lääne edu Kuldsuu kõnevõistlusel

Pärnu linna koolide Kuldsuu kõnevõistlusel Sütevaka koolis saavutas Vabakooli 8. klassi noormees Rain Lääne oma vanuseklassis tubli 3. koha. Raini juhendaja on eesti keele õpetaja Ott Kilusk. Õnnitleme!

Vabakooli 8.-9. klassi meeskonnad Teaduslahingus

Käed-külge teadusvõistlusel Teaduslahing saavutas meie 8. klassi tiim koosseisusJanar ja Romet Varik ning Rain Lääne väärtusliku 3. koha. 9. klassi meeskond koosseisus Jasmiin Üpraus, Johanna Taggu ja Mattias Andres Sooniste võistles ennast asjalikku keskmisse gruppi. Noorte õpetajad on Hele Nööri, Age Täker, Margit Kalmet ja Katrin Uutsalu. Õnnitleme!

Vabakooli 9. klassi neiu näitus Pärnu Keskraamatukogus

https://jasmiinyprausphotos.blogspot.com.ee/
Siit leiab galerii

Alates neljapäevast, 26.01 on raamatukogu 1. korrusel kõigile uudistamiseks üleval meie üheksandiku Jasmiin Üprausi fotogalerii "Minu Eesti pildis". See on Jasmiini loov aastatöö, mille eesmärk on tutvustada inimestele, kui värviline ja mitmekesine on meie Eesti.

Vabakool avab Endlas Nõiamäe näituse

Teisipäeval, 10. jaanuaril avame Endla teatri sammassaalis juba 15. Nõiamäe näituse 'TALVINE'. Inspiratsiooni pakkusid paberilõike parimad kunstinäited. Tööde loomisel sai arenguimpulsi Vabakooli 7-16 aastaste noorkunstnike ruumiline mõtlemine ja käeline osavus. Nõiamäe näitus on kooli loovussuuna iga-aastane oodatud väljakutse.


Lummav näitus jääb avatuks ja ootab külastajaid 18. jaanuarini.

Muinasmaa

Olin üksi kodus taas,

mõtlesin, mis teha saaks.

Pikutasin vaibal maas,

elu muutus muinasmaaks.


Olin siis seal muinasmaal,

seal oli salajane saar,

lehvitas mul valge vaal,

seljal oli väike kaar.


Siis ma silmad sulgesin

ja peeglisse ma vaatasin.

Ja selle peale mõtlesin,

et muinasmaale sattusin.


Eleanora ja Karmel-Gretlin

6. klass

juhendaja õp Ott

Vabakool - Hea Kooli Rajaleidja 2016

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas 9. väärtuskasvatuse konverentsil meie kooli Eesti üheksa õppeasutuse hulgas Hea Kooli Rajaleidja 2016 tiitliga. Tunnustuse tõid 

- väärtuspõhise koolikultuuri loomine, 

- teadliku, aktiivse ja vastutustundliku õppija arendamine, 

- põnevad projektipäevad,

- iga õpilase individuaalse arengu toetamine koostöös eri osapooltega. 

Täname!

1.-5. klass sportis "Jalgpall kooli!" trennis

Laste sportlik hommik sujus asjatundlike juhendajate käe all suurepäraselt. Iga laps sai harjutamiseks oma palli. Tegevused olid lihtsad, mängulised ja jõukohased. Vabakoolis on juba hulk trennipoisse, kuid pärast "Jalgpall kooli!" hommikut otsustas nii mõnigi laps uue tulijana ka selle alaga tegelema hakata

Projekti Nutiküürust priiks! kokkuvõte

Pärnu Vabakool on Tervist Edendav Kool, meil tegutseb tervisenõukogu. Meil on pikad vahetunnid, et lapsed saaksid piisavalt liikuda. Kooli traditsioonide hulgas on nii talvised kui ka kevadised spordipäevad. Sellel sügisel sai koolihoovi lapsevanemate abiga paika rularamp. Oleme liikuv ja tegutsev kool. See on põhjus, miks Nutiküürust priiks! projekt sobis meie maailmavaatega suurepäraselt kokku.

 

Kuidas kõik algas?

Kõik algas sügisel, kui kirjutasime taotluse osalemaks projektis Nutiküürust priiks. Meie rõõmuks taotlus rahuldati ja see andis meile võimaluse korraldada rida eluterveid ja nutiseadmevabu üritusi.


Projekti käigus läbi viidud üritused:

Septembris toimus ülekooliline orienteerumismatk Jõulumäel, mille mõtlesid välja õpetajad ja viisid läbi 9. klassi õpilased. Loovülesanded olid mõeldud lahendamiseks meeskonnatööna ja need häälestasid klassid algavaks õppeaastaks.Algklasse külastas pikas vahetunnis Pipi, keda kehastas Janne Ristimets. Mängiti erinevaid liikumismänge. Rõõmu jagus kõigile. Järgmisse pikka vahetundi tuli külaliseks Kaie Seger, kes pani kogu 5.-9. ja ka õpetajad mõtte- ja line- tantsu tantsima. Osavõtnutele meeldis see väga ja avaldati arvamust, et selline tegevus võiks toimuda vähemalt korra nädalas. Kolmandasse pikka vahetundi kutsusime jalgpallitreeneri Taavi Midenbriti, kes koos oma sõprade ja 20 palliga haaras lõbusasse treeningusse nii nooremad kui ka vanemad õpilased. Tehti soojendust ja peeti võistlust. Kogu kirjeldatud kohtumiste sari kinnistas veelgi laste arusaamist liikumisest kui õnnelikuks eluks vajalikust tegevusest.Projekti „Nutiküürust priiks” raames viisime läbi veel esitlustesarja digivahendite mõjust inimesele, mille koostasid ja kandsid ette 8. ja 9. klassi õpilased 1. kuni  6. klassile. Tegijate sõnul äratasid nad nooremates kuulajates huvi. Küsimusi, millele tuli vastata, tekkis esitluste käigus palju. Näiteks uurisid lapsed, kui palju 8. klassi koolikaaslased ise nutiseadmeid kasutavad ja kas nad arvestavad nende mõjudega tervisele. Kuulsime ka ettekande koostamises ja ettekandmises osalenud neiust, kes rääkis noorematele: “Kui välja lähete ja teil tingimata nutitelefoni kaasa pole vaja, siis jätke see koju!” Endale märkamatult jättis ta pärast seda isegi telefoni kaasa võtmata. Esitluse koostajatele pakkusime nende panuse eest tervislikku puuvilja.Osa projektisummast kulutasime spordiinventari soetamiseks (võrkpallid, hularõngad, sammulugejad) pikka vahetundi. Nüüd on lastel nii õues kui ka kehalise kasvatuse tunnis läbi aasta rohkem vahendeid ja tegevusi.


Külalistega koos läbi viidud ühistegevused tekitasid elevust ja soovi vabas õhus aktiivselt liikuda. Pikast vahetunnist on saanud koolipäeva osa, mida oodatakse õhinaga.

Esitlussarjade läbiviijad õppisid projekti raames avalikku esinemist ja viisid ennast kurssi teemadega, mis kaasaegses maailmas olulised.


Sündmuste fotomaterjal (fotod või link)

Vabakool Jõulumäel (fotod: õp Heli Lank)Liikumishommikud

Pipi ja Vabakooli 1.-4. klass (fotod: õp Vilve Noppel)

Mõtte- ja line-tantsud 5.-9. klassile (fotod:  õp Ilona Must)

Jalgpallihommik (fotod: õp Heli Lank)8.- 9. klassi esitlused 1.-6. klassile digivahendite mõjust inimesele (fotod: Janar Varik)

Pilt 1 - Nele, Moonika ja Rain 8. klassist esinemas 3. klassile;

Pilt 2 - 3. klass kuulamas ja kaasa mõtlemas.Pärnu Vabakoolis korraldati ülelinnaline draamakonkurss

Pärnu Vabakooli eestvedamisel toimus 21.- 22. novembril 5.-8. klasside ülelinnaline draamakonkurss, kus tänavu oli teemaks „rekvisiit”

Ülesanne oli keeruline, kuid võimalusterohke. Pimesi tuli valida kotike suvaliste esemetega ehk rekvisiitidega, millest inspireerituna tuli poole tunniga esitamiskõlblik näitemäng vormida. Teatame rõõmuga, et I koht, nii nagu ka eelmisel aastal, läks taaskord Pärnu Vabakoolile, mida esindas näitetrupp koosseisus Erick- Marck Must, Erik Semelson, Nele Must, Griseldis Jevsejeva ja Anabel Viherpuu. Tänud julge, originaalse ja veenva lahenduse eest!

Palju õnne tegijatele!

Algklasside kunstikonkurss

Veerandi viimasel päeval toimus Pärnu linna algklasside kunstikonkurss. Meie  Jaan Leander Järv saavutas 3. klasside arvestuses II koha. Teda juhendas õpetaja Juta Ild. Jaan Leander joonistas oma töö teemal "Paks kultuurikiht".

Pärnu Vabakooli 3. kassi õpilased võidutsesid Nuputa ülelinnalisel võistlusel

Meie kooli 3. klassi poisid Joosep Käär, Ralf Viipsi ja Jaan Leander Järv saavutasid ülelinnalisel Nuputa võistlusel 3. klassidele , mis toimus 17. novembril, 1. koha. Samuti jagas Joosep 1. kohta peastarvutamise arvestuses. Kiitus tublidele nuputajatele ja tänud nende juhendajale  Marge Õunapile.

Vabakool Kanal2-s. Roaldi nädal

 Videot saab vaadata siin.

Jasmiin Üpraus välisministri Jürgen Ligi töövari

Teisipäeval, 1. novembril saadab Vabakooli 9. klassi õpilane Jasmiin välisministri Jürgen Ligi tegemisi. Töövarjupäev on preemia õnnestunud osalemise eest esseekonkursil "Eesti JA Põhjamaad - Eesti KUI Põhjamaa?" Hiljutine välisministri vahetus tõi möödunud kevadesse planeeritud töövarjupäeva sügisesse. 

Tähelepanu on aktiivõppemeetoditel

Vabakooli õpetajate meeskond on Taani Kon Tiki Vabakooli juhendamisel

saanud aastase koolituse ühisõppimise meetoditest. Nimetatud meetodid on taas fookuses. Mitmeid põnevaid tegevusi on plaanis selgi aastal. Need on meetodid, mida kogemusliku ja efektiivse õppetulemuse heaks rakendame kaasõppijate tugevusi kaasates. 

Lõppemas on Nutiküürust priiks! projekt

Laste tervisekäitumise edendamiseks mõeldud projekt on veelgi elavdanud Vabakooli tavapärast liikuvat eluviisi. Pikka vahetundi on külastanud mitmed aktiivsed külalised, klassid on ette võtnud matku, vanemad õpilased on koostanud ja noorematele klassidele esitanud ettekandeid digivahendite mõjust. Projektijuht on eesti keele õpetaja Ott Kilusk. Projekti on Pärnu maakonnas käima tõmmanud Pärnumaa Tervisenõukogu, kes kutsub projektikoolid ja -lasteaiad kokku 17. novembril. 

Vaata siit lõbusat videot, mida kasutasid oma ettekandes 9. klassi tüdrukud. 

Tublid sportlased

Pärnu koolide murdmajooksuvõistlused (juhendaja, õpetaja Juri Larionov):

4. klasside arvestuses,

- Georg Sillat, I koht

- Tristan Erm, II koht

Pärnu koolide orienteerumise võistlus (juhendaja, lapsevanem Jaanus Erm):

4. klasside arvestuses,

- Mia Elise Erm, I koht (T)

- Tristan Erm, I koht (P)

- Karl Takk, III koht (P)

Tõstamaa jooks (juhendajad, lapsevanemad Raili ja Ardo Käär):

Laste jooksu arvestus:

- Joosep Käär, I koht (P)

- Karmen Käär, I koht (T)

Vabakooli lapsed taas edukad inglise keeles

Erin-Maarja Talpas ja Jaan Raudsepp said ülelinnalisel 4. klasside inglise keele ristsõnavõistlusel 19 võistkonna hulgas tubli 2. koha. Laste õpetaja on Heli Lank. Õnnitleme!Vabakooli 8. klass võidukas draamakonkursil

Pärnu Vabakooli eestvedamisel toimus

18.-19. aprillil 5.-8. klasside

ülelinnaline draamakonkurss, kus tänavu oli teemaks „Pildi sisse minek”.

Esimesel päeval astusid üles 5.-6. klasside ja teisel päeval 7.-8. klasside võistkonnad erinevatest Pärnu koolidest.

Vabakooli 8. klassi trupp saavutas 6 kooli esinduste hulgas 1. koha. 

7.-8. klasside arvestuses saavutas esimese koha Pärnu Vabakool, kellele sattus Rembrandti "Anatoomialoeng" (1632). Vabakool lahendas pildi sisse mineku tugigrupi koosolekuna (Foto: Ulrika Palts)

Malevõistluste võistkondlik 2. koht

Pärnu linnas toimus esmaspäeval 18.aprillil kell 13.00 Pärnu koolide õpilaste vaheline malevõistlus. Seal osalesid Karmen Käär, Joosep Käär, Gustav Sillat, Georg Sillat, Jaan Raudsepp ja Keitlin Heily Hansumäe, kes saavutasid võistkondliku 2. koha.

Karmen saavutas 1.-5. klasside arvestuses tüdrukute hulgas 3.koha.

Palju õnne!

 Esmaabi 1. koht!

29. märtsil, teisipäeval toimus Paikuse Põhikoolis esmaabipäev 8. klassi õpilastele, kus keskenduti esmaabi ABCle, Punasele Ristile ja inimkeha saladustele.

Programm koosnes neljast osast:

 • loengust
 • 3D-inimkeha töötoast
 • viktoriinist
 • esmaabi vajavate olukordade läbimängimisest.

Viimases kahes kohas anti ka punkte ja nende järgi jagatigi kohti.

Sellest esmaabipäevast võtsid osa ka meie kooli 3 kaheksanda klassi õpilast: Jasmiin Üpraus, Johanna Taggu, Juss Ojala. Meie kooli tiimil läks väga hästi ja nad saavutasid

1. koha.

Võistkonda juhendas õpetaja Juta Ild. Õnnitleme!Piirkonna inglise keele olümpiaadil 2.koht

Piirkonna inglise kelee olümpiaadil saavutas Loona Riin Kauge 2. koha 9. klasside arvestuses. Loona õpetaja on Denis Bozzi. Õnnitleme!Piirkonna matemaatika olümpiaadil 2.koht

Piirkonna matemaatikaolümpiaadi 7.klasside arvestuses saavutas 2. koha Romet Varik. Rometi õpetaja on Margit Kalmet. Õnnitleme!