On alanud 1. klassi vastuvõtuprotsess

Vabakooli 1. klassil on esimene koolikuu läbi saanud. Koolirütm on laste elus kindla koha leidnud. Lisaks tavapärasele õppetööle on käsil leiutamistööd, peagi valmistutakse mardipäevaks. Nüüd ootame taotlusi juba uude 1. klassi. Sooviavalduse saab registreerida siinsamas lingi kaudu 'Registreeri 1. klassi 2019'. Samuti on veel mõni vaba koht eelkooli. Vabadele õppekohtadele võtame loodus-, teadus- ja õppimishuvilisi lapsi teistessegi klassidesse.

Tere tulemast tegusasse ja sõbralikku kooli!  

Leiutamispäev

2. oktoobril on meie koolis leiutamispäev, kui 1.-9. klass pühenduvad nutikatele lahendustele, mis elu lihtsamaks, võimsamaks või huvitavamaks teevad. Päev lõppeb ettekannetega värsketest leiutistest. Õpetajad asuvad sel päeval mentorirolli ja nende missioon on leiutajatele hoogu anda. Leiutamine on Vabakooli loovussuuna osa. See lõimib loomulikuna ja tänuväärselt kõik õppeained.   

Nordplus Juniori projektikohtumine

23.-28. septembril kohtuvad Vabakoolis Islandi, Taani ja Vabakooli noored. Nädala programm on tihe ja huvitav. Teema on seekord 'Väljaränne'. Üheskoos külastatakse Tallinna Euroopa Kooli, kus sealsete õpilastega maailmakohvikus rändeteemasid arutatakse. Võetakse ette palju muudki huvitavat. Elavat suhtlust ja projektile värvi lisab kodumajutus Vabakooli sõbralikes peredes.

Projektijuht on Eha Ristimets. Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Rahvusvahelised projektid on Vabakooli loovus- ja keelesuuna üha tavapärasem osa.   

Loovuslaager inspireerib

23.-26. augustil alustavad meie 7. ja 8. klass oma uut õppeaastat loovuslaagriga. Võimalik osaleda ka 5., 6. ja 9. klassil. Loovuslaager on Vabakooli loovussuuna praktiline väljund. Üks osa laagrist toimub Jõulumäel ja teine Pärnus. Laager lõppeb näitusega.  

Eesti 100 tamme tänuüritus

Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei kutsel osales Tallinnas Stenbocki majas “Eesti 100 tamme” tänuüritusel Vabakooli esindaja Ilona Must. Samuti osales Pärnu linna aednik Anu Nurmesalu, kes tammepuudele kauni koha leidis ning istutustööde ettevalmistuses nõu ja jõuga abiks oli. Tänusündmus oli meeleolukas ning südamlik! Tammeistutajad said mälestuseks Eduard Viiralti graafilise lehe koos tänukirjaga. Neljaaastast tammeprojekti vedas elegantselt Vabakooli lapsevanem Kati Niibo. Täname!

Eelkool 6-7-aastastele lastele

2018/2019. õppeaastal jätkab tegutsemist Pärnu Vabakooli eelkool. Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele kooliminekuks valmistumiseks.

Registreeri eelkooli siin.

Püüame enda poolt anda kõik, et väikene inimene tunneks ennast kooliteele astudes kindlalt ja turvaliselt. Tunnis mängime, õpime ja avastame nii, et laps naudiks koolis käimist ja läheks esimesse klassi teadmisega, et ta saab kõigega hakkama.

Õpetame:
- eesti keelt
- matemaatikat 
- käelist tegevust 
- inglise keelt 
- muusikalist kasvatust  koos loovliikumisega

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (kokku 30 nädalat õppeaasta jooksul) septembrist  maini. Nädalapäevad selguvad 2018/19. õppeaasta alguses.

  • Koolipäeva pikkus on 5 ainetundi ( korraga 30 min).

  • Koolipäev algab pealelõunasel ajal

  • Tundide vahel on puhkepausid ja einevaheaeg.

  • Rühma suurus on kuni 16 last.

Eelkooli õppetasu 2018/2019. õppeaastal on 490 € aastas, võimalik tasuda kuukaupa. 
Õppetasu sisaldab kõiki õppevahendeid ja kerget einet.
Lisainfo eelkooli kohta:  eelkool@vabakool.ee

INNOVE ja HENKEL toetavad õuesõppekoolitust

Uus nädal toob Vabakooli õpetajate meeskonnale kaasa õuesõppekoolituse juba teise osa. Koolitajad Lars Hansen ja Helen Holm tulevad Taanist, et jagada Vabakooli õpetajatele oma rikkalikku õuesõppekogemust. Koolituse seekordne osa on jätk veebruaris toimunud kokkusaamisele. Vabakooli õpetajad on oma kogemust omakorda edastanud Are, Häädemeeste, Surju ja Uulu koolide õpetajatele. Rahvusvahelist õuesõppekoolitust rahastavad SA INNOVE ja HENKEL.

Klassid looduses

Kevad toob Vabakooli lastele alati kaasa klassireise, õppekäike. 1. ja 2. klass on tutvunud Pärnu ja selle lähiümbrusega. Veel sellel nädalal viib tee neid koos õpetajatega Matsallu ja Haapsalusse.  3.-4. klass uudistab Lõuna-Eesti looduskeskkonda ja vaatamisväärsusi ning 5. klass on ringi vaatamas Kihnus. 7.-8. klass on juba tagasi kanuumatkalt Ahja kandist. Õppekäigud on Vabakooli loodussuuna armastatud ja tänuväärne osa.  

INNOVE, KÜSKI ja HENKELI toel õpetajad taas koolitamas

30.mail käisid meie õpetajad taas õuesõppekoolitust läbi viimas. Seekord kogunes huvilisi nii Häädemeeste, Surju kui ka Uulu koolidest. Ilm oli imeline, koolitus läks toredasti. Aitäh, Pille Avamets, Lili Välimäe, Ott Kilusk ja Kristjan Mahla! Koolitust toetas ja rahastas SA INNOVE, KÜSK ja HENKEL.

Külas Tartu Ülikooli uurimisgrupp

Vabakooli külastab uurimisgrupp Tartu Ülikoolist, kes tunneb huvi meie kujundava hindamise vastu. Külalised kohtuvad lähemalt 5. klassiga, õpetajatega ja lapsevanematega. Vabakool on kujundavat hindamist praktiseerinud 20 aastat. 

Edu Känguru matemaatikavõistlusel

Renee Busch Vabakooli 4. klassist saavutas üle-eestilisel Känguru matemaatikavõistlusel oma vanuserühmas 6. koha 5911 osaleja hulgas. Renee õpetaja on Vilve Noppel. Õnnitleme!   

Rotary Noortefondi stipendium meie õpetajale

Rotary Klubi noore õpetaja stipendiumi pälvis Pärnu Vabakooli võõrkeeleõpetaja Galina Muižnieks. Pärnu Rotary Klubi Noortefondi stipendium on mõeldud noorte õpetajate töömotivatsiooni tõstmiseks. Õpetaja Galina soovib stipendiumit kasutada Taani koolidega tutvumiseks. Õnnitleme ja soovime edu!

4. klassi õuesõppepäev

4. klassi õuesõppepäev lõimis huvitavaks ja tegusaks koolipäevaks erinevad ained: tehnoloogia, eesti keel, muusika ja matemaatika. Õppepäeva käigus valmis igaühel kaks puidust pilli. Ühte neist kuulis kogu kool klassiansamblina juba järgmise päeva hommikukogunemisel. Õuesõppepäeva külastasid ka kahe partnerkooli õpetajad Tallinna Audentese ja Tartu Erakoolist. Päeva valmistasid ette ja viisid läbi õp Lili Välimäe ja Raivo Rohtoja. Täname sisuka päeva eest!  

Rahvatantsurühmad festivalil Paides

5.-6. mail on kaks meie rahvatantsurühma Paides XII üle-eestilisel koolinoorte rahvatantsufestivalil "Rahvatants paneb silmad särama". Osaleb 900 tantsijat 10 maakonnast. Kontserdid on 5. mail kell 18 Paide Muusika ja Teatrimajas ja 6. mail kell 13 Paide Vallimäel. Meie tubli rahvatantsuõpetaja on Pille Avamets. Ilusaid tantsupäevi, head tantsijad!

 

 

Külalised Vabakoolis

Uue õppeperioodi alguses 2.-3. mail võtame vastu külalisi: Viimsi Keskkooli kaks õpetajat tutvuvad meie kujundava hindamise praktikaga ja Tiiu Kuurme ja Eda Heinla MTÜ LoovHariduse Living Lab uurimisrühmast on korduskäigul, et uurida  meie haridusuuenduslikku tegevust. Tere tulemast!

Vabakooli õpetajad koolitamas

23.04 külastab grupp Vabakooli õpetajaid Are põhikooli meeskonda, et tutvustada koostöiseid õppemeetodeid. Need on koolitunde ja lapsi edukalt aktiveerivad meetodid, mis õppimise kasulikumaks ja lõbusamaks muudavad. Koolitusgruppi kuuluvad: Pille Avamets, Lili Välimäe, Ilona Must, Ott Kilusk ja Kristjan Mahla. Koolitust toetasid ja rahastasid SA Innove, KÜSK ja Henkel.

Edu Miniteatrite festivalil

Vabakooli 5. klass osales taas kooliteatrite mängupäeval, sel korral  Miniteatrite festivalil. Eripreemia huvitava jutustajarolli eest pälvis Paula Kütt. Etenduse "Eesti 100 aastat tagasi" vormis 5. klassi draamatundides lavaküpseks õp Juta Ild. Õnnitleme!

5. klass Pärnumaa kooliteatrite festivalil

5. klassi draamatundides lavastatud Eesti-teemalist etendust "Eesti 100 aastat tagasi" võis näha Pärnumaa kooliteatrirte festivalil. Näitleja eripreemia said žürii otsusega Tristan Erm peremehe rolli eest ja Ranol Karotam karjapoisi rolli eest. Lavastaja õpetaja Juta Ild. Õnnitleme!

Haridusuuendus Vabakoolis

MTÜ LoovHariduse Living Lab uurimisrühm külastab Vabakooli märtsi- ja maikuu alguses, et uurida  haridusuuenduslikke praktikaid, nende käivitumist, töös hoidmist ning õpilaste refleksiooni. Living Lab  uurimisrühm soovib sisse elada uuenduslike koolide igapäevaellu, vaadelda ja uurida uuenduste toimimist.

 

Uurimisrühma eestvedajad on Eda Heinla, Loodus- ja terviseteaduste instituudi loovusõpetuse dotsent, ja Tiiu Kuurme, Haridusteaduste instituudi kasvatusteaduse dotsent. MTÜ LoovHaridus loodi 2014. aastal. Liikumisega on seotud koolid, kes on katsetanud ja kinnistanud mitmeid julgeid koolikultuuri ning õpetamist muutvaid meetodeid.

Õuesõppekoolitus

Vabakooli õpetajate meeskond läbis 3päevase õuesõppekoolituse. Koolitajad olid sisuka teoreetilise ja praktilise kogemusega õpetajad Taanist. Kursuse 1. osale lisanduvad aasta jooksul veel 2. ja 3. moodul. Õuesõpe on Vabakooli loodussuuna praktiline väljund. Koolitust rahastavad Henkel, SA Innove ja KÜSK.  

Kuldsuu kõnevõistlusel...

... saavutas Vabakooli 9. klassi õpilane Rain Lääne põhikooli arvestuses 3. koha. Raini õpetaja on Ott Kilusk. Palju õnne! 

Bioloogiaolümpiaadil...

... saavutas 9. klassi õpilane Janar Varik 9. klassi arvestuses 3. koha. Janari õpetaja on Kristjan Mahla. Õnnitleme!

Vabakooli noortegrupp kohtus Islandi presidendiga

Islandi president

Nordplus Juuniori projekti käigus Reykjavikis külastasime koos Taani ja Islandi sõpradega Islandi presidendi residentsi. President Guðni Thorlacius Jóhannesson võttis meid vastu rõõmsa tuju, tervituse ja klaasi apelsinimahlaga. Tänasime vastuvõtjat kauni Islandimaa eest. Samuti tänasime Eesti Vabariigi juubeli eel presidenti sellegi eest, et Island esimese riigina julgesti Eesti taasiseseisvust tunnustas. Külaskäik oli suurepärane ning kindlasti kogu projekti üks tipphetki.

Vabakooli noortegrupp taas Islandil

Meie 7.-9. klassi 10-liikmeline õpilasgrupp külastas Islandi partnerkooli. Koos Islandi ja ka Taani sõpruskooliga kohtutakse veel maikuus Taanis ning sügisel Eestis. Projekti käigus tutvutakse üksteise kultuuritaustaga, igal kohtumisel ka kolme kolmanda maailma riigi kultuuriga. Tähelepanu on sel korral veel kohaliku migratsiooniteema väljakutsetel. Rahvusvahelised tegevused on Vabakooli õppe loomulik ja oodatud osa.  

Nordplus projekti tegevusi rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

 

Vabakooli poisid leiutavad

Õpilasleiutajate riiklikul konkursil sai 5.-9. klassi arvestuses I koha preemia 8. klassi noormees Päär Suursild leiutisega "Jalalingid mootorrulale". Samas vanusegrupis said Janar Varik, Rain Lääne ja Alexsander Ždan II koha leiutisega "Mugav pistik ja stepsel". 

Päär sai ka eripereemia AHHAA Teaduskeskuselt ning uutmoodi pistiku leiutajad eripreemia Energia Avastuskeskuselt.

Palju õnne!

 

 

Õnnitleme Paulat

Õnnitleme Paulat, kes saavutas Koidulauliku Pärnu piirkonna luulekonkursi nooremas vanuseastmes II koha. Lisaks sellele sai Paula ka Koidula muuseumi eripreemia. Palju, palju õnne!

Täname juhendajat Merlinit!

 

 

 

Vabakooli õpilasleiutajate edu

Eesti õpilasleiutajate riiklikul konkursil on saatnud edu Vabakooli 8. ja 9. klassi nelja noormeest. Parimate leiutajate vastuvõtule Tallinnasse on koos peredega oodatud Päär Suursild 8. klassist ja Rain Lääne, Janar Varik ning Alexsander Ždan 9. klassist. 

Meie kooli õpilased leiutavad rõõmuga igal aastal alates 1. klassist.  

Õnnitleme nutikaid leiutajaid ja juhendajaid!

 

 

Esinemisrõõm draamakonkursilt

Iga-aastasel Pärnu koolide draamakonkursil pälvis koha kolme parema hulgas Vabakooli 8. klassi trupp koosseisus Keity Utov, Anabel-Heena Viherpuu, Rasmus Mängel, Aksel Madis Verlin ja Pärtel Andres Sooniste. Edu tõi hea ruumikasutus, stseeni muusikaline kujundus ning hoogne esitus. Lustlik oli laval ka 5. klassi trupp koosseisus Paula Kütt, Mia Elise Erm, Tristan Erm, Georg Sillat ja Simon Tammeleht. Õnnitleme!

 

 

 

Vabakooli õpetaja edu näidendivõistlusel

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ott Kiluski setukeelne näidend "Kirvetüü"  võitis 65 teose hulgas Eesti Näitemängu Agentuuri korraldatud näidendivõistlusel  I koha. Žüriisse kuulusid filmilavastaja Sulev Keedus, näitekirjanik ja prosaist Andrus Kivirähk, lavastaja Hendrik Toompere, Endla teatri dramaturg Anne-Ly Sova jt.

Palju õnne, õpetaja Ott! Loodame "Kirvetüüd" peagi lavalaudadel näha. 

 

 

Vabakooli lapsed taas edukad

Pärnu algklassilaste kunstikonkursil joonistas II koha väärilise töö Karoline Rochell  Karula 1. klassist ja III koha tõi kooli Robin Raud 2. klassist. Laste õpetajad on Liia Severin ja Juta Ild. 

Õnnitleme!

 

 

Vabakooli laste edu kunstikonkursil

Pärnu linna koolide kunstikonkursil saavutas 5. klasside arvestuses I koha MIA ELISE ERM, 7. Pärnu linna koolide kunstikonkursil saavutas 5. klasside arvestuses I koha MIA ELISE ERM, 7. klasside arvestuses pälvis I koha AMANDA SATU ILONEN. II koha töö valmis konkursil 8. klasside arvestuses KIMMO ANTERO ILONENIL ning eripreemia väärilise töö tegi ERIK SEMELSON 9. klassist. Tubli osaleja oli ka EVA MARLEEN VILISAAR 5. klassist.

 

Kõikide laste kunstiõpetaja on JUTA ILD. 

Õnnitleme südamest!

 

 

7. klass pälvis preemia algatuse Huvitav Kool põhimõtete elluviimise eest

Meie uus 7. klass sai kevadise uurimusliku taimekasvatuse eest oma klassiruumis algatuse Huvitav Kool tunnustuse, millega kaasnes preemiana hiigelsuur kotttool. Minikasvuhoonet klassi igapäevases õppekeskkonnas aitas korraldada loodusainete õpetaja Age Täker. Tänukirja ja preemiat tuli Vabakooli uue õppeaasta avaaktusele üle andma Imbi Henno Haridus- ja Teadusministeeriumist. 

Palju õnne, uus 7. klass ja täname õp Aget!

Laulu- ja tantsupidu

Armas Vabakooli laulu- ja tantsupeolaps!

Suur tänu, et olid nii tubli, töökas ja rõõmus!

Hea õpetaja, klassijuhataja ja lapsevanem,

Suur tänu meie laste õpetamise, juhendamise, inspireerimise, hoidmise ja armastamise ning unustamatu meeskonnatöö eest!

 

 

Tunnustame noori teadureid ja nende õpetajaid

Noore Teaduri märgi said 

- Elis Severin 2. klassist

- Jaan Leander Järv, Ralf Viipsi ja Joosep Käär 3. klassist 

- Mia Elise Erm 4. klassist

- Romet Varik 8. klassist ja 

- Johanna Taggu 9. klassist.

Õnnitleme noori teadureid ja nende õpetajaid Pille Avametsa, Marge Õunapit, Liia Severini ja Margit Kalmetit. 

EELKOOL 6 - 7 aastastele lastele

2017/2018  õppeaastal jätkab tegutsemist Pärnu Vabakooli eelkool. Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele kooliminekuks valmistumiseks.

Püüame enda poolt anda kõik, et väikene inimene tunneks ennast kooliteele astudes kindlalt ja turvaliselt. Tunnis mängime, õpime ja avastame nii, et laps naudiks koolis käimist ja läheks esimesse klassi teadmisega, et ta saab kõigega hakkama.

Õpetame:
- eesti keelt
- matemaatikat
- käelist tegevust
- inglise keelt
- muusikalist kasvatust  koos loovliikumisega

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (kokku 30 nädalat õppeaasta jooksul) septembrist  maini. Nädalapäevad selguvad 2017/18. õppeaasta alguses.

  • Koolipäeva pikkus on 5 ainetundi ( korraga 30 min).

  • Koolipäev algab pealelõunasel ajal.

  • Tundide vahel on puhkepausid ja einevaheaeg.

  • Rühma suurus on kuni 16 last.

Eelkooli õppetasu 2017/2018 õppeaastal on 490 € aastas. Õppetasu sisaldab kõiki õppevahendeid ja kerget einet.

Info ja registreerimine:  

Vilve Noppel

õpetaja

e- mail: vilve.noppel@vabakool.ee