Täname rahvatantsijaid ja mudilaskoori!

Tunnustame ülevaatustel osalemise eest meie 4.-8. klassi tantsijaid koos õpetaja Pille Avametsaga, kes on kõik tantsujoonised särama löönud, ja 1.-4. klassi mudilaskoorilapsi koos õpetaja Raili Kääriga, kes on laulurõõmu õppima tundnud ning seda lahkesti teistegagi jagavad.     

Teie Vabakool

Muusikal tõi rohkesti rõõmu

Meie kogu kooli muusikal "Eesti asi" on selleks korraks Endla teatri laval edukalt esitatud. Tänan sügava kummardusega teksti ja laulusõnade autorit Ott Kiluskit koos 8.-9. klassi loovgrupiga, laulude loojat ja bändiõpetajat Kait Kallaud, väsimatut pealavastajat Juta Ildi, särtsakat lauluõpetajat Raili Kääri ning energilist projektijuht Heli Lanki, kes kõik tegemised nauditavaks tervikuks osavalt kokku sõlmis!


Samuti tänan kõiki Vabakooli lapsi, väikseid ja suuri, kes panustasid peategelase ja bändipoisina, teid, kes veemailmas või muus stseenis  laval huvitava rollilahenduse, joogakava või rahvatantsuga pilku ning tähelepanu püüdsid! Tänan ka teid, kes te IT- või lavapoisina suureks abiks olite!


Tänan teid, meie õpetajad, kes te oma rolli nii hoolega võtsite, et sellest isegi raske välja oli tulla, ja teid, kes te kapellis vahvat mürtsu tegite! Kena oleks tulevikus näha laval teid kõiki veel ja veel...  


Tänan ka teid, head abilised, kes te näomaalingute või muuga laval toimuvat meeldejäävaks elustada aitasite!


Tänan veel Endla teatrit, meie pikaajalist head partnerit!  


Sügava rõõmuga 

Ilona Must

Avatud uste päev

Ootame kõiki huvilisi laupäeval, 8. aprillil, Pärnu päeval kell 11-13 külastama meie tegusat kooli. Näitame maja, tutvustame kooli õppesuundi, põhimõtteid ja aastaringi. Juttu tuleb loovuse, looduse ja inglise keele valdkonnast, aktiivõppest ja kogukondlikest õppemeetoditest. Samuti jagame häid tähelepanekuid 20aastasest kujundava hindamise kogemusest ning koostööst kooli peredega. 

Samal päeval on võimalik registreerida lapsi kooli vastuvõtuprotsessi. 

Tere tulemast!  

Pärnu Vabakooli muusikaline etendus "Eesti Asi"

Perepidu 2017

Ootame Vabakooli peresid Perepeole reedel, 31. märtsil kell 18 Avatud Noortekeskusesse. Kohvik pakub head ja paremat juba alates kell 17.

Tule ja naudi!

Eesti Vabariigi 99. sünnipäevale pühendatud aktus...

... algab kell 10. Koolimaja on avatud alates kella 9st. 

Vanavanemate peoga alustame kell 12. 

Rain Lääne edu Kuldsuu kõnevõistlusel

Pärnu linna koolide Kuldsuu kõnevõistlusel Sütevaka koolis saavutas Vabakooli 8. klassi noormees Rain Lääne oma vanuseklassis tubli 3. koha. Raini juhendaja on eesti keele õpetaja Ott Kilusk. Õnnitleme!

Oleme kooliga talvelaagris

14.-15. veebruaril oleme kooliga Jõulumäel, kus meid ootavad spordi- ja loodusprogramm ning töötoad selle aasta muusikaliks valmistumisel. Talvelaager on Vabakooli kui looduskooli iga-aastane oodatud sündmus. Laagrit viib läbi Vabakooli tegus meeskond ja seda toetab Keskkonna Investeeringute Keskus.

Kujundava hindamise seminar

Reedel, 10. veebruaril kell 11-16.30 toimub Vabakoolis ja Pärnu Noorte Vabaajakeskuses seminar "Kujundav hindamine - investeering tulevikku". Seminaril osalevad õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad, saab kuulata ettekandeid ja osaleda töötubades. Seminari korraldavad Loovhariduse Ühendus ja Pärnu Vabakool.

Seltsi üldkoosolek

MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi üldkoosolek toimub teisipäeval 7. veebruaril kell 18.00-19.00 kooli söögitoas. Ootame rohket osavõttu.

Päevakorras: 

1. Muudatused kooli põhikirjas 

2. Info uue koolimaja kohta 

3. Muud jooksvad teemad 

Palume tasuda seltsi liikmemaks. 

Vabakooli 8.-9. klassi meeskonnad Teaduslahingus

Käed-külge teadusvõistlusel Teaduslahing saavutas meie 8. klassi tiim koosseisusJanar ja Romet Varik ning Rain Lääne väärtusliku 3. koha. 9. klassi meeskond koosseisus Jasmiin Üpraus, Johanna Taggu ja Mattias Andres Sooniste võistles ennast asjalikku keskmisse gruppi. Noorte õpetajad on Hele Nööri, Age Täker, Margit Kalmet ja Katrin Uutsalu. Õnnitleme!

Vabakooli 9. klassi neiu näitus Pärnu Keskraamatukogus

https://jasmiinyprausphotos.blogspot.com.ee/
Siit leiab galerii

Alates neljapäevast, 26.01 on raamatukogu 1. korrusel kõigile uudistamiseks üleval meie üheksandiku Jasmiin Üprausi fotogalerii "Minu Eesti pildis". See on Jasmiini loov aastatöö, mille eesmärk on tutvustada inimestele, kui värviline ja mitmekesine on meie Eesti.

Esmaspäeval e-Õppe päev

23.01 jäävad kõik lapsed koju, et osaleda ülelinnalisel e-Õppe päeval. Kõik klassid õpivad sel päeval varasemate kokkulepete järgi  ning saavad iseseisva õppimise väärtusliku kogemuse. Edu ja rõõmu! 

Uue 1. klassi huviliste kohtumine

Neljapäeval, 19.01 kell 17.30 ootame  koolimajja kõiki peresid, kes on esitanud taotluse Vabakooli uude, septembris alustavasse 1. klassi. Lapsevanematele tutvustame PV seltsi ja kooli väärtusi ning tegemisi. Lapsed kohtuvad õpetajaga mängutoas. Olete oodatud!

Vabakool avab Endlas Nõiamäe näituse

Teisipäeval, 10. jaanuaril avame Endla teatri sammassaalis juba 15. Nõiamäe näituse 'TALVINE'. Inspiratsiooni pakkusid paberilõike parimad kunstinäited. Tööde loomisel sai arenguimpulsi Vabakooli 7-16 aastaste noorkunstnike ruumiline mõtlemine ja käeline osavus. Nõiamäe näitus on kooli loovussuuna iga-aastane oodatud väljakutse.


Lummav näitus jääb avatuks ja ootab külastajaid 18. jaanuarini.

Talvevaheaeg

Oleme talvepuhkusel N, 22.12.16 – T, 3.01.2017.


Pakiliste küsimustega palume võtta ühendust

* kuni 3.01.17 tel 56 978555;

* 4.01 – 6.01.17 tel 52 93795

Muinasmaa

Olin üksi kodus taas,

mõtlesin, mis teha saaks.

Pikutasin vaibal maas,

elu muutus muinasmaaks.


Olin siis seal muinasmaal,

seal oli salajane saar,

lehvitas mul valge vaal,

seljal oli väike kaar.


Siis ma silmad sulgesin

ja peeglisse ma vaatasin.

Ja selle peale mõtlesin,

et muinasmaale sattusin.


Eleanora ja Karmel-Gretlin

6. klass

juhendaja õp Ott

Vabakool - Hea Kooli Rajaleidja 2016

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas 9. väärtuskasvatuse konverentsil meie kooli Eesti üheksa õppeasutuse hulgas Hea Kooli Rajaleidja 2016 tiitliga. Tunnustuse tõid 

- väärtuspõhise koolikultuuri loomine, 

- teadliku, aktiivse ja vastutustundliku õppija arendamine, 

- põnevad projektipäevad,

- iga õpilase individuaalse arengu toetamine koostöös eri osapooltega. 

Täname!

1.-5. klass sportis "Jalgpall kooli!" trennis

Laste sportlik hommik sujus asjatundlike juhendajate käe all suurepäraselt. Iga laps sai harjutamiseks oma palli. Tegevused olid lihtsad, mängulised ja jõukohased. Vabakoolis on juba hulk trennipoisse, kuid pärast "Jalgpall kooli!" hommikut otsustas nii mõnigi laps uue tulijana ka selle alaga tegelema hakata

Projekti Nutiküürust priiks! kokkuvõte

Pärnu Vabakool on Tervist Edendav Kool, meil tegutseb tervisenõukogu. Meil on pikad vahetunnid, et lapsed saaksid piisavalt liikuda. Kooli traditsioonide hulgas on nii talvised kui ka kevadised spordipäevad. Sellel sügisel sai koolihoovi lapsevanemate abiga paika rularamp. Oleme liikuv ja tegutsev kool. See on põhjus, miks Nutiküürust priiks! projekt sobis meie maailmavaatega suurepäraselt kokku.

 

Kuidas kõik algas?

Kõik algas sügisel, kui kirjutasime taotluse osalemaks projektis Nutiküürust priiks. Meie rõõmuks taotlus rahuldati ja see andis meile võimaluse korraldada rida eluterveid ja nutiseadmevabu üritusi.


Projekti käigus läbi viidud üritused:

Septembris toimus ülekooliline orienteerumismatk Jõulumäel, mille mõtlesid välja õpetajad ja viisid läbi 9. klassi õpilased. Loovülesanded olid mõeldud lahendamiseks meeskonnatööna ja need häälestasid klassid algavaks õppeaastaks.Algklasse külastas pikas vahetunnis Pipi, keda kehastas Janne Ristimets. Mängiti erinevaid liikumismänge. Rõõmu jagus kõigile. Järgmisse pikka vahetundi tuli külaliseks Kaie Seger, kes pani kogu 5.-9. ja ka õpetajad mõtte- ja line- tantsu tantsima. Osavõtnutele meeldis see väga ja avaldati arvamust, et selline tegevus võiks toimuda vähemalt korra nädalas. Kolmandasse pikka vahetundi kutsusime jalgpallitreeneri Taavi Midenbriti, kes koos oma sõprade ja 20 palliga haaras lõbusasse treeningusse nii nooremad kui ka vanemad õpilased. Tehti soojendust ja peeti võistlust. Kogu kirjeldatud kohtumiste sari kinnistas veelgi laste arusaamist liikumisest kui õnnelikuks eluks vajalikust tegevusest.Projekti „Nutiküürust priiks” raames viisime läbi veel esitlustesarja digivahendite mõjust inimesele, mille koostasid ja kandsid ette 8. ja 9. klassi õpilased 1. kuni  6. klassile. Tegijate sõnul äratasid nad nooremates kuulajates huvi. Küsimusi, millele tuli vastata, tekkis esitluste käigus palju. Näiteks uurisid lapsed, kui palju 8. klassi koolikaaslased ise nutiseadmeid kasutavad ja kas nad arvestavad nende mõjudega tervisele. Kuulsime ka ettekande koostamises ja ettekandmises osalenud neiust, kes rääkis noorematele: “Kui välja lähete ja teil tingimata nutitelefoni kaasa pole vaja, siis jätke see koju!” Endale märkamatult jättis ta pärast seda isegi telefoni kaasa võtmata. Esitluse koostajatele pakkusime nende panuse eest tervislikku puuvilja.Osa projektisummast kulutasime spordiinventari soetamiseks (võrkpallid, hularõngad, sammulugejad) pikka vahetundi. Nüüd on lastel nii õues kui ka kehalise kasvatuse tunnis läbi aasta rohkem vahendeid ja tegevusi.


Külalistega koos läbi viidud ühistegevused tekitasid elevust ja soovi vabas õhus aktiivselt liikuda. Pikast vahetunnist on saanud koolipäeva osa, mida oodatakse õhinaga.

Esitlussarjade läbiviijad õppisid projekti raames avalikku esinemist ja viisid ennast kurssi teemadega, mis kaasaegses maailmas olulised.


Sündmuste fotomaterjal (fotod või link)

Vabakool Jõulumäel (fotod: õp Heli Lank)Liikumishommikud

Pipi ja Vabakooli 1.-4. klass (fotod: õp Vilve Noppel)

Mõtte- ja line-tantsud 5.-9. klassile (fotod:  õp Ilona Must)

Jalgpallihommik (fotod: õp Heli Lank)8.- 9. klassi esitlused 1.-6. klassile digivahendite mõjust inimesele (fotod: Janar Varik)

Pilt 1 - Nele, Moonika ja Rain 8. klassist esinemas 3. klassile;

Pilt 2 - 3. klass kuulamas ja kaasa mõtlemas.Pärnu Vabakoolis korraldati ülelinnaline draamakonkurss

Pärnu Vabakooli eestvedamisel toimus 21.- 22. novembril 5.-8. klasside ülelinnaline draamakonkurss, kus tänavu oli teemaks „rekvisiit”

Ülesanne oli keeruline, kuid võimalusterohke. Pimesi tuli valida kotike suvaliste esemetega ehk rekvisiitidega, millest inspireerituna tuli poole tunniga esitamiskõlblik näitemäng vormida. Teatame rõõmuga, et I koht, nii nagu ka eelmisel aastal, läks taaskord Pärnu Vabakoolile, mida esindas näitetrupp koosseisus Erick- Marck Must, Erik Semelson, Nele Must, Griseldis Jevsejeva ja Anabel Viherpuu. Tänud julge, originaalse ja veenva lahenduse eest!

Palju õnne tegijatele!

Algklasside kunstikonkurss

Veerandi viimasel päeval toimus Pärnu linna algklasside kunstikonkurss. Meie  Jaan Leander Järv saavutas 3. klasside arvestuses II koha. Teda juhendas õpetaja Juta Ild. Jaan Leander joonistas oma töö teemal "Paks kultuurikiht".

Pärnu Vabakooli 3. kassi õpilased võidutsesid Nuputa ülelinnalisel võistlusel

Meie kooli 3. klassi poisid Joosep Käär, Ralf Viipsi ja Jaan Leander Järv saavutasid ülelinnalisel Nuputa võistlusel 3. klassidele , mis toimus 17. novembril, 1. koha. Samuti jagas Joosep 1. kohta peastarvutamise arvestuses. Kiitus tublidele nuputajatele ja tänud nende juhendajale  Marge Õunapile.

Vabakool Kanal2-s. Roaldi nädal

 Videot saab vaadata siin.

Jasmiin Üpraus välisministri Jürgen Ligi töövari

Teisipäeval, 1. novembril saadab Vabakooli 9. klassi õpilane Jasmiin välisministri Jürgen Ligi tegemisi. Töövarjupäev on preemia õnnestunud osalemise eest esseekonkursil "Eesti JA Põhjamaad - Eesti KUI Põhjamaa?" Hiljutine välisministri vahetus tõi möödunud kevadesse planeeritud töövarjupäeva sügisesse. 

Tähelepanu on aktiivõppemeetoditel

Vabakooli õpetajate meeskond on Taani Kon Tiki Vabakooli juhendamisel

saanud aastase koolituse ühisõppimise meetoditest. Nimetatud meetodid on taas fookuses. Mitmeid põnevaid tegevusi on plaanis selgi aastal. Need on meetodid, mida kogemusliku ja efektiivse õppetulemuse heaks rakendame kaasõppijate tugevusi kaasates. 

Lõppemas on Nutiküürust priiks! projekt

Laste tervisekäitumise edendamiseks mõeldud projekt on veelgi elavdanud Vabakooli tavapärast liikuvat eluviisi. Pikka vahetundi on külastanud mitmed aktiivsed külalised, klassid on ette võtnud matku, vanemad õpilased on koostanud ja noorematele klassidele esitanud ettekandeid digivahendite mõjust. Projektijuht on eesti keele õpetaja Ott Kilusk. Projekti on Pärnu maakonnas käima tõmmanud Pärnumaa Tervisenõukogu, kes kutsub projektikoolid ja -lasteaiad kokku 17. novembril. 

Vaata siit lõbusat videot, mida kasutasid oma ettekandes 9. klassi tüdrukud. 

Tublid sportlased

Pärnu koolide murdmajooksuvõistlused (juhendaja, õpetaja Juri Larionov):

4. klasside arvestuses,

- Georg Sillat, I koht

- Tristan Erm, II koht

Pärnu koolide orienteerumise võistlus (juhendaja, lapsevanem Jaanus Erm):

4. klasside arvestuses,

- Mia Elise Erm, I koht (T)

- Tristan Erm, I koht (P)

- Karl Takk, III koht (P)

Tõstamaa jooks (juhendajad, lapsevanemad Raili ja Ardo Käär):

Laste jooksu arvestus:

- Joosep Käär, I koht (P)

- Karmen Käär, I koht (T)

Jasmiin Üpraus võitis õpilaste seas arvamuslugude konkursi

Konkursil „Eesti JA Põhjamaad – Eesti KUI Põhjamaa?“ tõi Jasmiinile  edu osalemineVabakooli rahvusvahelises kultuuriprojektis, mis viis ta koos koolikaaslastega Islandile, samuti põiked Soome, Rootsi ja Norrasse. Seal kogutud elamused ja taipamised sõnastas Jasmiin suve hakul kaasahaaravaks arvamuslooks. 

Noor autor pälvis ka välisministeeriumi eripreemia. Tema auhinnaks on jalgratas ja töövarjupäev välisministri Marina Kaljuranna saatjana. Konkursi patroon on Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.

 

Jasmiin alustab õpinguid Vabakooli 9. klassis. Jasmiini eesti keele ja kirjanduse õpetajad on Ilona Must ja Ott Kilusk. Õnnitleme!


 

Jasmiini arvamuslugu saab lugeda siit

EELKOOL 6-7aastastele lastele

2016/17.  õppeaastal alustab tegutsemist Pärnu Vabakooli eelkool. Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele kooliminekuks valmistumiseks.

Püüame enda poolt anda kõik, et väikene inimene tunneks ennast kooliteele astudes kindlalt ja turvaliselt. Tunnis mängime, õpime ja avastame nii, et laps naudiks koolis käimist ja läheks esimesse klassi teadmisega, et ta saab kõigega hakkama.

Õpetame:

 • eesti keelt
 • matemaatikat 
 • käelist tegevust 
 • inglise keelt 
 • muusikalist kasvatust  koos loovliikumisega

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (kokku 30 nädalat õppeaasta jooksul) septembrist  maini. Nädalapäevad selguvad 2016/17. õppeaasta alguses.

 • Koolipäeva pikkus on 5 ainetundi (korraga 30 min).
 • Koolipäev algab orinteeruvalt kl.14.00
 • Tundide vahel on puhkepausid ja einevaheaeg.
 • Rühma suurus on kuni 15 last.
Eelkooli õppetasu 2016/2017 õppeaastal on 490 € aastas. Õppetasu sisaldab kõiki õppevahendeid ja kerget einet.
Õppetasult on võimalik tagasi taotleda tulumaks 20%.

Loe veel ka siit!

Info ja registreerimine:  

Liia Severin

Algklasside õppealajuhataja

tel. 55571444

e-mail: liia.severin@vabakool.ee

Vabakooli lapsed taas edukad inglise keeles

Erin-Maarja Talpas ja Jaan Raudsepp said ülelinnalisel 4. klasside inglise keele ristsõnavõistlusel 19 võistkonna hulgas tubli 2. koha. Laste õpetaja on Heli Lank. Õnnitleme!Vabakooli 8. klass võidukas draamakonkursil

Pärnu Vabakooli eestvedamisel toimus

18.-19. aprillil 5.-8. klasside

ülelinnaline draamakonkurss, kus tänavu oli teemaks „Pildi sisse minek”.

Esimesel päeval astusid üles 5.-6. klasside ja teisel päeval 7.-8. klasside võistkonnad erinevatest Pärnu koolidest.

Vabakooli 8. klassi trupp saavutas 6 kooli esinduste hulgas 1. koha. 

7.-8. klasside arvestuses saavutas esimese koha Pärnu Vabakool, kellele sattus Rembrandti "Anatoomialoeng" (1632). Vabakool lahendas pildi sisse mineku tugigrupi koosolekuna (Foto: Ulrika Palts)

Malevõistluste võistkondlik 2. koht

Pärnu linnas toimus esmaspäeval 18.aprillil kell 13.00 Pärnu koolide õpilaste vaheline malevõistlus. Seal osalesid Karmen Käär, Joosep Käär, Gustav Sillat, Georg Sillat, Jaan Raudsepp ja Keitlin Heily Hansumäe, kes saavutasid võistkondliku 2. koha.

Karmen saavutas 1.-5. klasside arvestuses tüdrukute hulgas 3.koha.

Palju õnne!

 Esmaabi 1. koht!

29. märtsil, teisipäeval toimus Paikuse Põhikoolis esmaabipäev 8. klassi õpilastele, kus keskenduti esmaabi ABCle, Punasele Ristile ja inimkeha saladustele.

Programm koosnes neljast osast:

 • loengust
 • 3D-inimkeha töötoast
 • viktoriinist
 • esmaabi vajavate olukordade läbimängimisest.

Viimases kahes kohas anti ka punkte ja nende järgi jagatigi kohti.

Sellest esmaabipäevast võtsid osa ka meie kooli 3 kaheksanda klassi õpilast: Jasmiin Üpraus, Johanna Taggu, Juss Ojala. Meie kooli tiimil läks väga hästi ja nad saavutasid

1. koha.

Võistkonda juhendas õpetaja Juta Ild. Õnnitleme!Ülelinnaline 3. klasside inglise keele mininäidendite päev

Seitse kitsetalle

15. märtsil 2016 korraldasime oma koolis ülelinnalise 3. klasside mininäidendite päeva. 

Siia kogunesid erinevate Pärnu koolide 3. klasside näitetrupid, et õpitut ka teistega jagada. Laste esituses nägime lugusid Punamütsikesest, 7st kitsetallest, nõiutud koerast ja loomade võidujooksust. Kõik lapsed said tunnustuse osaliseks ja meid tänati toreda ürituse eest.

 

Pilte saab vaadata Pärnu Vabakooli FaceBooki lehelt.Piirkonna inglise keele olümpiaadil 2.koht

Piirkonna inglise kelee olümpiaadil saavutas Loona Riin Kauge 2. koha 9. klasside arvestuses. Loona õpetaja on Denis Bozzi. Õnnitleme!Piirkonna matemaatika olümpiaadil 2.koht

Piirkonna matemaatikaolümpiaadi 7.klasside arvestuses saavutas 2. koha Romet Varik. Rometi õpetaja on Margit Kalmet. Õnnitleme!