Arenguvestlused

Arenguvestlused õpilastega toimuvad kaks korda õppeaasta jooksul:

  • novembris
  • märtsis - aprillis 

Enne arenguvestlusi kaks korda aastas arutavad aineõpetajad ükshaaval läbi 5.-9. klassi. Klassijuhatajale on see väärtuslik infokogumise aeg.   

Arenguvestlusel räägitakse lapse arengust: tema eesmärkidest, õppekavalistest oskustest, õpilase sotsiaalsest arengust, kodutöödest, kodu ja kooli koostöövõimalustest ning just konkreetset last puudutavatest teemadest.

Soovi korral osaleb vestlusel ka soovitud aineõpetaja. 

Sügisesel arenguvestlusel osaleb koos lapsega vähemalt üks lapsevanem, kevadine arenguvestlus toimub alates 5. klassist üldjuhul vaid klassijuhataja ja lapse vahel. 

Loomulikult on alati võimalus ekstra vestluse aega õpetajaga kokku leppida, kui selleks peaks vajadus olema.