Kohustustega kogukond

Koolil on oma põhikiri, eesmärgid ja väärtused, mis on aastate jooksul Pärnu Vabakooli lapsevanemate ja õpetajate poolt koostatud.

On väga oluline, et kõik pered, kes oma lapse siia kooli toovad, austavad ja respekteerivad olemasolevat kogukonda ja sellega kaasnevaid kohustusi.

Kogu Vabakooli idee taga on usaldus oma koolivaliku, Vabakooli ja õpetajate vastu, ning usk, et õpetajate, personali, laste ja vanemate usalduslik koostöö toob lastes esile ja arendab laste parimaid külgi nii isikulises kui õppekavalises osas.

Vabakool toimib, kui kõik tunnetavad vastutust oma kooli ees ja kõikide nende inimeste ees, kes siia kogukonda kuuluvad – lapsed, õpetajad, personal, lapsevanemad.

Meie jaoks on oluline pakkuda lastele turvalist kooliaega, lapsevanemate, laste  ja koolipersonali koostööna. See on kodu ja kooli koostöö, mis loob lapsele õnneliku koolikeskkonna õppimiseks ja inimeseks kasvamiseks, ning õpetajale õpetamiseks.

Vabakool eeldab,

  • et lapsevanemad osalevad aktiivselt lapse koolielus, kasvamises, õpingutes ja arenemises.
  • et lapsevanemad võtavad aktiivselt osa klassi ja kooliüritustest, et olla aktiivne osa kogukonnast, kus laps veedab palju tunde oma päevast.
  • et lapsevanemad loevad iganädalast reedest infokirja ning kõiki klassijuhataja poolt saadetud infosedeleid.