Koostöö kooliga - kooli ootused

Vabakool on õige valik nendele peredele, kes on arvamusel, et koolil on laste elus suurem tähtsus ja ülesanne kui lihtsalt kirjutama ja arvutama õpetamine ning õppekava täitmine.

Me püüame teha kooli, kus usaldus kodu, kooli ja iga lapse vahel on nii suur ja ehtne kui vähegi võimalik. Just sellele usaldusele ja koostööle toetudes saab kooli personal, koostöös lapsevanemaga, teha kooli, kus iga laps on märgatud ja toetatud, kus iga laps on osa harmoonilisest koolikeskkonnast.
Sellelt usalduse platvormilt soovime me:

 • Hoida alles ja arendada edasi kõike head, mis on olemas igas lapses, et laps, kasvades suureks, saab minna läbi elu positiivse, tegusa ja elurõõmsana.
 • Õpetada meie lapsi, et nad saaksid selgeks kõik, mida pakub õppeprogramm
 • Kasvatada meie lapsi, et neil oleksid terved eluväärtused
 • Arendada meie lapsi koostööks nii väikestes kui suurtes õppegruppides, et nad tulevikus saaksid olla meie ühiskonna aktiivne osa.

Koostöö alla käib ja Vabakool eeldab, et vanemad osalevad ja loevad aktiivselt:

 • Lastevanemate koosolekud, tavaliselt 2 korda aastas
 • Arenguvestlused, mis on 2 korda aastas (novembris lapsevanemaga, aprillis vajadusel lapsevanemaga)
 • Info ja uudiste kirjad, mis klassijuhataja kodudesse saadab
 • Reedene infokiri "Kodukiri" igal reedel
 • Kooli ja klassi üritused, mille korraldajateks on kas klassijuhataja, õpetajad või juhatus.
 • Lastevanemate hoolekogu 5-st lapsevanemast igas klassis, mis aitab korraldada koostööd klassi, kooli ja kodude vahel, või on aktiivne osa ürituste korraldamisel. 
 • Jõulumaa – koostegemise võimalus oma lapsega,  jõuludeks valmistumine, uute põnevate asjade koostegemine.
 • Kevadine Spordipäev peredele – kvaliteetsport oma lapsega
 • Tööpäevad augustikuus, kus vanemad aitavad koolimaja kooliks ette valmistada – koostöö, kus kohal nii lapsed kui vanemad

Selliseid ühiseid tegemisi mäletavad lapsed kindlasti, kui nad on suured - et kuidas me emaga seepi viltisime koolis ja kuidas me isaga võidu kaugust hüppasime.

Vabakool on kogukondlik kool, kus kõikidel kogukonda ehk Vabakoooli Seltsi  kuuluvatel peredel on rõõm kooli paremale toimimisele kaasa aidata ja 20 töötunniga pere kohta ühe õppeaasta jooksul kooli arengusse panustada.           

Loe lähemalt: PVSelts