Lapsevanemate koosolekud

Vabakool eeldab, et kõikide perede vähemalt 1 lapsevanem võtab aasta jooksul osa järgmistest koosolekutest:

 

1. Lastevanemate üldkoosolek ja klassikoosolek:september
2. Seltsi üldkoosolek/lastevanemate koosolek: märts
3. Klassikoosolek:mai

 

Iga õppeaasta alguses valitakse kõikidest klassidest 5 lapsevanemast koosnev hoolekogu, kelle ülesandeks on kooli ja kodu vahelise koostöö tugevdamine oma valitud valdkonnas.

Enamasti erinevate kodu ja kooli ühendavate ürituste ja koosolemiste organiseerimine või kaasaaitamine. 

Kõiki töögruppe juhivad Vabakooli Seltsi juhatuse liikmed, ning klasside esindajad on gruppide lihtliikmed (kui töögrupi siseselt ei otsustata teisiti). 

Loe lähemalt: PVSelts

LASTEVANEMATE HOOLEKOGUD KLASSIDES

Igast klassist 5 liiget

  1. Õpetaja parem käsi 
  2. Remondipealik
  3. Jõululaada grupp
  4. Tervist Edendav Kool
  5. Mainegrupi liige