Koolipere

 

Õpetajad

 

NimiAineõpetajaKlassi-juhatajaMuud

Aniita Uibu

aniita.uibu@vabakool.ee

9. klassi ühiskonnaõpetus

Anne Tulver 

anne.tulver@vabakool.ee

5. klassi eesti keel, inimese- ja kunstiõpetus5. klass

eripedagoog

Eha Ristimets

eha.ristimets@vabakool.ee

7. klassi eesti keel ja kirjandusõppejuht, projektijuht, loovuskeskuse juht

Galina Muižnieks

galina.muiznieks@vabakool.ee

4. klassi inglise keel, 6.-8. klassi inglise keele grammatika, 8.-9. klassi vene keeltantsuõpetaja

Ilona Must

ilona.must@vabakool.ee

6. klassi eesti keeldirektor

Juri Larionov

juri.larionov@vabakool.ee

 1.-9. klassi kehaline kasvatus

8. klass 

õppejuht, spordiring

Juta Ild

juta.ild@vabakool.ee

1.-5. klassi tantsuõpetus,
4. ja 5. klassi draamaõpetus, 6.-9. klassi kunst,
5.-9. klassi ajalugu, 8. klassi inimeseõpetus

9. klassjoogaõpetaja

Kait Kallau

kait.kallau@vabakool.ee

5.-9. klassi bändiõpetaja

Kristjan Hendrikson

kristjan.hendrikson@vabakool.ee

1.-9. klassi judo

Kristjan Mahla

kristjan.mahla@vabakool.ee

5.-9. klassi loodusained5. klass

Lidia Pyzhik

lidia.pyzhik@vabakool.ee

6.-7. klassi vene keel

Liia Severin

liia.severin@vabakool.ee

2. klassi õpetaja, 
6. klassi inimeseõpetus

2. ja 6. klasskunstiringi juhendaja, eelkooli õpetaja, õppejuht

Lili Välimäe

lili.valimae@vabakool.ee

1. -9. klassi muusikaõpetaja, 5.-6. klassi kirjandushuvijuht, õpilasesinduse koordinaator

Marge Õunap 

marge.ounap@vabakool.ee

 8.-9. klassi karjääriõpetus

Margit Kalmet

margit.kalmet@vabakool.ee

5.-9. klassi matemaatika7. klass

Merlin Laansoo

merlin.laansoo@vabakool.ee

1. klassi õpetaja1. klass

Ott Kilusk

ott.kilusk@vabakool.ee

8.-9. klassi eesti keel
ja kirjandus, uurimistöö aluste õpetaja

Pille Avamets

pille.avamets@vabakool.ee

4. klassi õpetaja4.klass3.-8. klassi rahvatantsuõpetaja, eelkooli koordinaator

Raivo Rohtoja

raivo.rohtoja@vabakool.ee

majandus@vabakool.ee

4.-9. klassi tehnoloogia6. klassmajandusjuhataja

Stephane Ducauquy

stephane.ducauquy@vabakool.ee

4.-9. klassi inglise keel, 8. ja 9. klassi geograafia9. klassFood and Culture ringi juhendaja

 Tiina Liiv

tiina.liiv@vabakool.ee

 Väikeklassi õpetaja

6. klass

Vilve Noppel 

vilve.noppel@vabakool.ee

3. klassi õpetaja,
4.-9. klassi käsitöö ja
kodundus, 7. klassi inimeseõpetus

3. klasseelkooli õpetaja 

 

Tugimeeskond

 

NimiAmet

Ken Tilk

ken.tilk@vabakool.ee

IT tugitöötaja, haridustehnoloog, robootika
Anne Nukkpuhastusteenindaja
Maret Pirsimajahoidja
Helle Salovapuhastusteenindaja

Ulvi Nõmm

ulvi.nomm@vabakool.ee

psühholoog, sotsiaalpedagoog

Eva Ereline

logopeed@vabakool.ee

logopeed

Kai Kunimägi

sekretar@vabakool.ee

sekretär, HEV-koordinaator, raamatukoguhoidja, andmekaitse eest vastutav isik

Maritta Talv

rp@vabakool.ee

MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi finantsjuht, raamatupidaja

Terje Aron

terjearon5@gmail.com

kokk ja toitlustaja

Teresa Matjas

teresa@pktk.ee

med.õde (R, kl.8-14)