Koolipere

 

Õpetajad

 

NimiAineõpetajaKlassi-juhatajaMuud

Aniita Uibu

aniita.uibu@vabakool.ee

8.-9. klassi ajalugu ja
ühiskonnaõpetus

pikapäevarühma õpetaja

Anne Tulver 

anne.tulver@vabakool.ee

9. klass

eripedagoog, väikeklassi õpetaja

Galina Muižnieks

galina.muiznieks@vabakool.ee

1. ja 3. klassi inglise keel, 6.-9. klassi vene keeltantsuõpetaja

Hele Nööri

hele.noori@vabakool.ee

8.-9. klassi keemia

Ilona Must

ilona.must@vabakool.ee

kooli direktor

Juri Larionov

juri.larionov@vabakool.ee

 1.-9. klassi kehaline kasvatus

7. klass 

juhiabi, spordiring

Juta Ild

juta.ild@vabakool.ee

1.-5. klassi tantsuõpetus,
4. ja 5. klassi draamaõpetus, 4.-9. klassi kunst,
5.-7. klassi ajalugu, 7. ja 8. klassi inimeseõpetus

8. klassjoogaõpetaja

Merike Kaseorg

merike.kaseorg@vabakool.ee

4.-9. klassi inglise keel

Kait Kallau

kait.kallau@vabakool.ee

5.-9. klassi bändiõpetaja

Kristjan Hendrikson

kristjan.hendrikson@vabakool.ee

1.-9. klassi judo

Kristjan Mahla

kristjan.mahla@vabakool.ee

4.-9. klassi loodusainete õpetaja

Liia Severin

liia.severin@vabakool.ee

klassiõpetaja, 
5. klassi inimeseõpetus

1. ja 5. klasskunstiringi juhendaja, eelkooli õpetaja, õppejuht

Lili Välimäe

lili.valimae@vabakool.ee

klassiõpetaja, 1. -9. klassi muusikaõpetaja4. klasshuvijuht

Marge Õunap 

marge.ounap@vabakool.ee

 8.-9. klassi karjääriõpetus

Margit Kalmet

margit.kalmet@vabakool.ee

5.-9. klassi matemaatika6. klass

Ott Kilusk

ott.kilusk@vabakool.ee

5.-9. klassi eesti keel
ja kirjandus, uurimistöö aluste õpetaja
9. klass

Pille Avamets

pille.avamets@vabakool.ee

klassiõpetaja, eelkooli õpetaja3.klass3.-8. klassi rahvatants, eelkooli õpetaja

Raivo Rohtoja

raivo.rohtoja@vabakool.ee

4.-9. klassi tehnoloogia5. klassmajandusjuhataja

Stephane Ducauquy

stephane.ducauquy@vabakool.ee

2. ja 4.-9. klassi inglise keel, 8. ja 9. klassi geograafia8. klassFood and Culture ringi juhendaja

Triin Tamme

loodusesobrad@gmail.com

 

looduslaagrite projektijuht, loodusmatkade juht

Vilve Noppel 

vilve.noppel@vabakool.ee

klassiõpetaja,
4.-9. klassi käsitöö ja
kodundus, 4. klassi matemaatika, 6. klassi inimeseõpetus

2. klass ja 6. klasseelkooli õpetaja ja koordinaator

 

Tugimeeskond

 

NimiAmet

Ken Tilk 

IT tugitöötaja
Anne Nukkpuhastusteenindaja
Maret Pirsimajahoidja
Helle Salovapuhastusteenindaja

Ametikoht täitmata

sotsiaalpedagoog

Eva Ereline

logopeed@vabakool.ee

logopeed

Maritta Talv

rp@vabakool.ee

MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi finantsjuht, raamatupidaja

Merlin Laansoo

sekretar@vabakool.ee

sekretär, raamatukoguhoidja, loovuskeskuse koordinaator

Terje Aron

terjearon5@gmail.com

kokk ja toitlustaja

Teresa Matjas

teresa@pktk.ee

med.õde (R, kl.8-14)