Koolipere

 

Õpetajad

 

NimiAineõpetajaKlassi-juhatajaMuud

Aniita Uibu

aniita.uibu@vabakool.ee

8.-9. klassi ajalugu ja
ühiskonnaõpetus

pikapäevarühma õpetaja

Anne Tulver 

anne.tulver@vabakool.ee

9. klass

eripedagoog, väikeklassi õpetaja

Galina Muižnieks

galina.muiznieks@vabakool.ee

1. ja 3. klassi inglise keel, 6.-9. klassi vene keeltantsuõpetaja

Hele Nööri

hele.noori@vabakool.ee

8.-9. klassi keemia

Ilona Must

ilona.must@vabakool.ee

kooli direktor

Juri Larionov

juri.larionov@vabakool.ee

 1.-9. klassi kehaline kasvatus

7. klass 

juhiabi, spordiring

Juta Ild

juta.ild@vabakool.ee

1.-5. klassi tantsuõpetus,
4. ja 5. klassi draamaõpetus, 4.-9. klassi kunst,
5.-7. klassi ajalugu, 7. ja 8. klassi inimeseõpetus

8. klassjoogaõpetaja

Kai Crick-Laja

kai.crick-laja@vabakool.ee

4.-9. klassi inglise keel

Kait Kallau

kait.kallau@vabakool.ee

5.-9. klassi bändiõpetaja

Kristjan Hendrikson

kristjan.hendrikson@vabakool.ee

1.-9. klassi judo

Kristjan Mahla

kristjan.mahla@vabakool.ee

4.-9. klassi loodusainete õpetaja

Liia Severin

liia.severin@vabakool.ee

klassiõpetaja, 
5. klassi inimeseõpetus

1. ja 5. klasskunstiringi juhendaja, eelkooli õpetaja

Lili Välimäe

lili.valimae@vabakool.ee

klassiõpetaja, 1. -9. klassi muusika õpetaja4. klass

Marge Õunap 

marge.ounap@vabakool.ee

 8.-9. klassi karjääriõpetus

Margit Kalmet

margit.kalmet@vabakool.ee

5.-9. klassi matemaatika6. klass

Ott Kilusk

ott.kilusk@vabakool.ee

5.-9. klassi eesti keel
ja kirjandus, uurimistöö aluste õpetaja
9. klass

Pille Avamets

pille.avamets@vabakool.ee

klassiõpetaja, eelkooli õpetaja3.klass3.-8. klassi rahvatants, eelkooli õpetaja

Raivo Rohtoja

raivo.rohtoja@vabakool.ee

4.-9. klassi tehnoloogia5. klass

Stephane Ducauquy

stephane.ducauquy@vabakool.ee

2. ja 4.-9. klassi inglise keel, 8. ja 9. klassi geograafia8. klassFood and Culture ringi juhendaja

Triin Tamme

loodusesobrad@gmail.com

 

looduslaagrite projektijuht, loodusmatkade juht

Vilve Noppel 

vilve.noppel@vabakool.ee

klassiõpetaja,
4.-9. klassi käsitöö ja
kodundus, 4. klassi matemaatika, 6. klassi inimeseõpetus

2. klass ja 6. klasseelkooli õpetaja ja koordinaator

 

Tugimeeskond

 

NimiAmet

Andrus Kull

andrus.kull@vabakool.ee

IT tugitöötaja
Anne Nukkpuhastusteenindaja
Anneliis Antmajahoidja
Helle Salovapuhastusteenindaja
Jüri Männikusremonditööline

Maritta Talv

rp@vabakool.ee

MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi finantsjuht, raamatupidaja

Merlin Laansoo

sekretar@vabakool.ee

sekretär, raamatukoguhoidja, loovuskeskuse koordinaator

Terje Aron

terjearon5@gmail.com

kokk ja toitlustaja

Teresa Matjas

teresa@pktk.ee

med.õde (R, kl.8-14)