Koolipere

 

NimiAineõpetaja, tugitöötajaKlassi-juhatajaMuud

Aniita Uibu

aniita.uibu@vabakool.ee

9. klassi ühiskonnaõpetus

Anne Nukkpuhastusteenindaja

Anne Tulver 

anne.tulver@vabakool.ee

7. klassi eesti keel,  inimese- ja kunstiõpetus7. klass

eripedagoog

Daisy Dello

kokk@vabakool.ee

kokk

Eha Ristimets

eha.ristimets@vabakool.ee

6. klassi eesti keel ja kirjandus

6. klass 5.-9. klassi õppejuht, projektijuht, Loovuskeskuse juhataja, aastatöö komisjon
Erika Toivanena
abikokk

Eva Ereline

logopeed@vabakool.ee

logopeed

Eve Kärsna

eve.karsna@vabakool.ee

8.-9. klassi eesti keel ja kirjandus
Helle Salovapuhastusteenindaja

Ilona Must

ilona.must@vabakool.ee

8. klassi eesti keel ja kirjandusdirektor

Juri Larionov

juri.larionov@vabakool.ee

 1.-9. klassi kehaline kasvatus

5. klass 

õppekorraldus juht, spordiring, aastatöö komisjon

Juta Ild

juta.ild@vabakool.ee

1.-5. klassi tantsuõpetus,
4. ja 5. klassi draamaõpetus, 5.-6., 8.-9. klassi kunst,
5.-9. klassi ajalugu

joogaõpetaja

Elerin Karpin

sekretar@vabakool.ee

Huvijuhtsekretär, raamatukoguhoidja

Ken Tilk

ken.tilk@vabakool.ee

IT-tugitöötaja, haridustehnoloogrobootika

Kristjan Mahla

kristjan.mahla@vabakool.ee

5.-9. klassi loodusained7. klassaastatöö komisjon

Lidia Pyzhik

lidia.pyzhik@vabakool.ee

6.-9. klassi vene keel

Liia Severin

liia.severin@vabakool.ee

4. klassi õpetaja, 
8. klassi inimeseõpetus

4. klasskunstiringi juhendaja, eelkooli koordinaator, 1.-4. klassi õppejuht

Lili Välimäe

lili.valimae@vabakool.ee

1. -9. klassi muusikaõpetaja, 7. klassi kirjandusõpilasesinduse koordinaator
Maret Pirsimajahoidja

Marge Õunap 

marge.ounap@vabakool.ee

 8.-9. klassi karjääriõpetus

Margit Kalmet

margit.kalmet@vabakool.ee

5.-9. klassi matemaatika9. klass

Maritta Talv

rp@vabakool.ee

MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi finantsjuht, raamatupidajaettevõtlusringi juhendaja

Maris Vilisaar

maris.vilisaar@vabakool.ee

2., 5., 6., ja 8. klassi inglise keele õpetaja

Mart Nõmm

mart.nomm@vabakool.ee

5.-9. klassi bändiõpetaja

Merlin Laansoo

merlin.laansoo@vabakool.ee

3. klassi õpetaja3. klass

Ott Otsmann

ott.otsmann@vabakool.ee

1.-9. klass judo

Peeter Paiste

peeter.paiste@vabakool.ee

4.-7. ja 9. klassi tehnoloogia

Pille Avamets

pille.avamets@vabakool.ee

2. klassi õpetaja, 6. klassi inimeseõpetus2.klass
6.klass
3.-8. klassi rahvatantsuõpetaja

Raivo Rohtoja

raivo.rohtoja@vabakool.ee

majandus@vabakool.ee

8. klassi tehnoloogia8. klassmajandusjuhataja, remondimees

Rein Rebane

rein.rebane@vabakool.ee

4.-9. klassi inglise keel, 8. ja 9. klassi geograafia

Teresa Matjas

teresa@pktk.ee

kooli med.õde

 

Triin Tamme

triin.tamme@vabakool.ee

pikapäevarühma õpetajaloodussuuna koordinaator, koolituskeskuse juht

Ulvi Nõmm

ulvi.nomm@vabakool.ee

HEV-koordinaator, psühholoog, sotsiaalpedagoog

Vilve Noppel 

vilve.noppel@vabakool.ee

1. klassi õpetaja,
4.-9. klassi käsitöö ja
kodundus

1. klass

5. klass

eelkooli õpetaja