Koolipere

 

NimiAineõpetaja, tugitöötajaKlassi-juhatajaMuud
Anne Nukkpuhastusteenindaja

Anne Tulver 

anne.tulver@vabakool.ee

6. klassi vene keel, 8. klassi inimese- ja kunstiõpetus8. klass

eripedagoog

Daisy Dello

kokk@vabakool.ee

kokk

Eha Ristimets

eha.ristimets@vabakool.ee

7. klassi eesti keel ja kirjandus

7. klass 5.-9. klassi õppejuht, projektijuht, Loovuskeskuse juhataja, aastatöö komisjon
Erika Toivanena
abikokk

Eva Ereline

logopeed@vabakool.ee

logopeed

Eve Kärsna

eve.karsna@vabakool.ee

5.-9. klassi eesti keel ja kirjandus
huvijuht ja õpilasesinduse koordinaator

Ilona Must

ilona.must@vabakool.ee

9. klassi eesti keel ja kirjandusdirektor

Inge Kose

puhastusteenindaja

Jane Tinnuri

sekretär, raamatukoguhoidja

Juri Larionov

juri.larionov@vabakool.ee

1.-9. klassi kehaline kasvatus

6. klass 

õppekorraldusjuht, spordiring, aastatöö komisjon

Juta Ild

juta.ild@vabakool.ee

1.-5. klassi tantsuõpetus,
4. ja 5. klassi draamaõpetus, 5.-9. ja 9. klassi kunst,
5.-9. klassi ajalugu

joogaõpetaja

Elerin Karpin

sekretar@vabakool.ee

sekretär, raamatukoguhoidja, lapsehoolduspuhkusel

Ken Tilk

ken.tilk@vabakool.ee

IT-tugitöötaja, haridustehnoloog
6.-7. klassi arvutiõpetus

robootika
Unicorn Squad huviring
sekretär, raamatukoguhoidja

Kristjan Mahla

kristjan.mahla@vabakool.ee

6.-9. klassi loodusained8. klassaastatöö komisjon

Lidia Pyzhik

lidia.pyzhik@vabakool.ee

7.-9. klassi vene keel

Liia Severin

liia.severin@vabakool.ee

1. klassi õpetaja, 


1. klass
5. klass

kunstiringi juhendaja, eelkooli koordinaator, 1.-4. klassi õppejuht

Lili Välimäe

lili.valimae@vabakool.ee

1. -9. klassi muusikaõpetaja, 5. klassi kirjandus
Maret Pirsimajahoidja

Margit Kalmet

margit.kalmet@vabakool.ee

5.-9. klassi matemaatika

Maritta Talv

rp@vabakool.ee

MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi finantsjuht, raamatupidajaettevõtlusringi juhendaja

Maris Vilisaar

maris.vilisaar@vabakool.ee

2. ja 3. klassi inglise keele õpetaja

Merlin Laansoo

merlin.laansoo@vabakool.ee

4. klassi õpetaja4. klasseelkooli õpetaja

Ott Otsmann

ott.otsmann@vabakool.ee

1.-9. klass judo

Otto-Georg Kirsi

otto-georg.kirsi@vabakool.ee

5.-9. klassi bändiõpetaja

Peeter Paiste

peeter.paiste@vabakool.ee

4.-8. klassi tehnoloogia

Pille Avamets

pille.avamets@vabakool.ee

3. klassi õpetaja3. klass

3.-6. klassi rahvatantsuõpetaja

Raivo Rohtoja

raivo.rohtoja@vabakool.ee

majandus@vabakool.ee

9. klassi tehnoloogia9. klassmajandusjuhataja, remondimees

Rein Rebane

rein.rebane@vabakool.ee

4.-9. klassi inglise keel

Teresa Matjas

teresa@pktk.ee

kooliõde

 

Triin Tamme

triin.tamme@vabakool.ee

5. klassi loodusõpetus
pikapäevarühma õpetaja
5. klassloodussuuna koordinaator, koolituskeskuse juht

Ulvi Nõmm

ulvi.nomm@vabakool.ee

HEV-koordinaator, psühholoog, sotsiaalpedagoog
9. klassi karjääriõpetaja

Vilve Noppel 

vilve.noppel@vabakool.ee

2. klassi õpetaja,
4.-9. klassi käsitöö ja
kodundus

2. klass
6. klass

eelkooli õpetaja