Koolipere

 

Õpetajad, töötajad

 

NimiAineõpetaja, tugitöötajaKlassi-juhatajaMuud

Aniita Uibu

aniita.uibu@vabakool.ee

9. klassi ühiskonnaõpetus

Anne Nukkpuhastusteenindaja

Anne Tulver 

anne.tulver@vabakool.ee

5. klassi eesti keel, inimese- ja kunstiõpetus5. klass

eripedagoog

Eha Ristimets

eha.ristimets@vabakool.ee

7. klassi eesti keel ja kirjandus 5.-9. klassi õppejuht, projektijuht, loovuskeskuse juht

Eva Ereline

logopeed@vabakool.ee

logopeed

Galina Muižnieks

galina.muiznieks@vabakool.ee

4. klassi inglise keel, 6.-8. klassi inglise keele grammatika, 8.-9. klassi vene keeltantsuõpetaja
Helle Salovapuhastusteenindaja

Ilona Must

ilona.must@vabakool.ee

6. klassi eesti keeldirektor

Juri Larionov

juri.larionov@vabakool.ee

 1.-9. klassi kehaline kasvatus

8. klass 

õppekorraldusjuht, spordiring

Juta Ild

juta.ild@vabakool.ee

1.-5. klassi tantsuõpetus,
4. ja 5. klassi draamaõpetus, 6.-9. klassi kunst,
5.-9. klassi ajalugu, 8. klassi inimeseõpetus

9. klassjoogaõpetaja

Kai Kunimägi

sekretar@vabakool.ee

HEV-koordinaatorsekretär, raamatukoguhoidja

Kait Kallau

kait.kallau@vabakool.ee

5.-9. klassi bändiõpetaja

Kauni Sillat

kauni.sillat@vabakool.ee

5.-8. klass kunsti- ja loovustundide õpetajaloovuslaagri juhendaja

Ken Tilk

ken.tilk@vabakool.ee

IT-tugitöötaja, haridustehnoloogrobootika

Kristjan Hendrikson

kristjan.hendrikson@vabakool.ee

1.-9. klassi judo

Kristjan Mahla

kristjan.mahla@vabakool.ee

5.-9. klassi loodusained5. klass

Lidia Pyzhik

lidia.pyzhik@vabakool.ee

6.-7. klassi vene keel

Liia Severin

liia.severin@vabakool.ee

2. klassi õpetaja, 
6. klassi inimeseõpetus

2. ja 6. klasskunstiringi juhendaja, eelkooli õpetaja, 1.-4. klassi õppejuht

Lili Välimäe

lili.valimae@vabakool.ee

1. -9. klassi muusikaõpetaja, 5.-6. klassi kirjandushuvijuht, õpilasesinduse koordinaator
Maret Pirsimajahoidja

Marge Õunap 

marge.ounap@vabakool.ee

 8.-9. klassi karjääriõpetus

Margit Kalmet

margit.kalmet@vabakool.ee

5.-9. klassi matemaatika7. klass

Maritta Talv

rp@vabakool.ee

MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsi finantsjuht, raamatupidaja

Merlin Laansoo

merlin.laansoo@vabakool.ee

1. klassi õpetaja1. klass

Ott Kilusk

ott.kilusk@vabakool.ee

8.-9. klassi eesti keel
ja kirjandus, uurimistöö aluste õpetaja

Pille Avamets

pille.avamets@vabakool.ee

4. klassi õpetaja4.klass3.-8. klassi rahvatantsuõpetaja, eelkooli koordinaator

Raivo Rohtoja

raivo.rohtoja@vabakool.ee

majandus@vabakool.ee

4.-9. klassi tehnoloogia6. klassmajandusjuhataja

Robert Kiviselg

robert.kiviselg@vabakool.ee

karjääriõppe- ja ettevõtlusõpetajaLoova Hariduse Keskuse koordinaator

Stephane Ducauquy

stephane.ducauquy@vabakool.ee

4.-9. klassi inglise keel, 8. ja 9. klassi geograafia9. klassFood and Culture ringi juhendaja

Teresa Matjas

teresa@pktk.ee

kooli med.õde,

 

Terje Aron

terjearon5@gmail.com

kokk ja toitlustaja

 Tiina Liiv

tiina.liiv@vabakool.ee

väikeklassi õpetaja

6. klass

Ulvi Nõmm

ulvi.nomm@vabakool.ee

sotsiaalpedagoog, psühholoog

Vilve Noppel 

vilve.noppel@vabakool.ee

3. klassi õpetaja,
4.-9. klassi käsitöö ja
kodundus, 7. klassi inimeseõpetus

3. klasseelkooli õpetaja