Õpetajad, personal

Ilona Must - kooli direktor, 7. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Juri Larionov - õppejuht; 9. klassi klassijuhataja; 1.-9. klassi kehaline kasvatus; spordiringi juhendaja; aastatöö komisjon
Raivo Rohtoja - majandusjuhataja, 4.-9. klassi tehnoloogia, 7. klassi klassijuhataja
Marge Õunap - 8.-9. klassi karjääriõpetus
Liia Severin - 1.-4. klassi õppejuht, 7. klassi klassijuhataja, klassiõpetaja, 7. klassi inimeseõpetus, kunstiringi juhendaja, eelkooli õpetaja
Vilve Noppel - 4. klassi klassijuhataja, 4.-9. klassi käsitöö ja kodundus, 8. klassi inimeseõpetus, eelkooli õpetaja, koordinaator
Anne Tulver - 6. klassi klassijuhataja, eesti keele, inimeseõpetuse- ja kunstiõpetaja, eripedagoog
Margit Kalmet - 8. klassi klassijuhataja, 5.-9. klassi matemaatikaõpetaja
Juta Ild - 1.-5. klassi tantsuõpetus, 4. ja 5. klassi draamaõpetus, 5, 7.-9. klassi kunst, 5.-9. klassi ajalugu, joogaõpetaja
Aniita Uibu - 9. klassi ühiskonnaõpetus
Kristjan Hendrikson –1.-9. klassi judo
Terje Aron - kokk ja toitlustaja
Pille Avamets - 1. klassi õpetaja, 5. klassi juhataja, 3.-8. klassi rahvatants
Lili Välimäe - 1. -9. klassi muusikaõpetaja, 6. klassi kirjandusõpetaja, huvijuht
Kristjan Mahla - 5.-9. klassi loodusainete õpetaja, 6. klassi juhataja