Elamusõpe

Vabakool on elamus,

kus mitte ainult ei õpita selgeks õppekavajärgset programmi.

Vabakool on kool, kus me panustame südamest, et lapsel oleks ka huvitav õppida ja õppeprotsess oleks põnev ning meeldejääv. 

Püüame õppekava siduda erinevate üritustega, laste teadmistest ülevaadet saame mitmel huvitaval, ka lastele põneval moel.