Hommikulaulmine

Hommikulaul on Vabakooli väga oluline osa ja see toimub iga päev kell 8.15, enne 1. tundi.

Siin on koos kogu koolipere koos personaliga.

Hommikulaulmine on osa õppe-ja kasvatustööst.

Hommikulaulus

  • räägime toimunud ja toimuvatest sündmustest nii koolis kui väljaspool kooli
  • õnnitleme sünnipäevalapsi
  • kuuleme me lugusid/uudiseid õpetajatelt, kaasõpilastelt ja külalistelt
  • näeme oma kaasõpilasi tunnis õpituga esinemas - etlemas, laulmas, elamusi ja kogemusi jagamas. Mõned etteasted on õpetajate, mõned õpilaste poolt.    
  • tutvustame kooli väisavaid külalisi
  • laulame

Meil on hommikulaulmised, et tugevdada meie oma kooli tunnet ja kogukonnatunnet, pakkuda igale uuele päevale ja selle päeva võimalustele tähelepanu, koos selle päeva ülesannete, uute teadmiste ja saavutustega.         

Kõik meie hommikulaulmised on avatud, kuhu ootame vanemaid-vanavanemaid-vilistlasi-sõpru-tuttavaid.