Loovuslaager

Alates 2010 õ/a.st korraldab Vabakool inglisekeelset Loovuslaagrit II ja III astme õpilastele, kinnistamaks veelgi õppeaasta jooksul õpitud inglise keelt praktilises suhtlemise vormis. Siiani on meie koostööpartneriteks olnud Taani, Poola ja Läti koolid.                                         

Loovuslaager aitab õpilastel rahvusvahelises seltskonnas (suhtluskeel inglise keel)

  • luua sidet projektikaaslastega,
  • osaleda kunstialastes töötubades,
  • õppida tundma osalevate maade kultuuri, 
  • tutvustada kaaslastele enda maa kultuuri,
  • olla avatud ja ettevõtlik,
  • leida uusi sõpru,
  • omandada uusi oskusi ja töövõtteid,
  • osaleda näituse ülespanemisel linnaruumis ja
  • olla näituse üks autoritest

...ning olla seeläbi paremini valmis eelseisvaks iseseisvaks loovaks eluks.        Tegevus töötubades on eesmärgistatud ja mitmed kunstiteosed valmivad koostöö tulemusena.

Kogu laager on üles ehitatud laste loovuse arendamiseks, koostöö õppimiseks, suhete arendamiseks eri rahvusest laste ja õpetajate vahel. Lapsed  on ka esineja rollis, kus nad peavad tutvustama oma maad teistele laagrilistele – see nõuab neilt esinemisjulgust ja ettevõtlikkust.

Alates 2017 alustab 5.-8. klass oma õppeaastat rahvusvahelise loovuslaagriga. Sellega koondame 2. poolaasta kõik kunstitunnid ühte inspireerivasse augustinädalasse. Oleme alati rõõmuga otsimas sarnaseid viljakaid õppevorme.

Loovuslaagrite korraldamisel on meid toetanud Pärnu Linnavalitsus ja SA Innove.