Pikk vahetund

Kolmel päeval nädalas on meie koolipäevas pikk vahetund. Linnas on see elumuutev luksus, koolirõõmu ja tervise allikas.

Kas pikk vahetund on kooli ülesanne? Mitte tingimata.

Kas kooli ülesanne on tagada lapsele liikumisvõimalus, tervis ja oskus oma aega ISE oma huvist lähtuvalt loovalt sisustada? Kindlasti.

 

"Elav õuemäng võib olla samal ajal nii füüsiline, keele-, avastus-, ehitus-, fantaasia- kui ka sotsiaalne mäng. Mängu ülesanne kõigis oma eri vormides on teha meist hästi ja tõhusalt toimivad inimesed."

(Peter Gray, "Vabadus õppida. Miks teeb loomuliku mängimistungi toetamine meie lapsed õnnelikumateks, sõltumatuteks ja paremateks eluaegseteks õppuriteks", Demokraatliku Hariduse kogukond PUNT, 2018)