Loodus

Teadliku inimese kasvamise eesmärgil on vajalik tugev ja kogemuslik ühendus loodusega. Eluterve inimene teab ja tunneb looduse tekstuuri, lõhna, riske ja võimalusi...

Meie loodussuuna läbiva visiooni järgi kasvame samm-sammult looduse sisse ja tunneme ennast looduses oskuslikult, teotahtelise ning õnnelikuna. Nii leidsimegi õuesõppe, millega lisame oma panuse Eesti kui ökoriigi kuvandisse.

Õuesõpe on õppimine ehedas looduskeskkonnas vahetu kogemise, ise tegemise ja kogetu teistele vahendamisega.

Vabakooli õpetajad on läbimas 2aastast õuesõppekoolitust Taani meisterlike õuesõppekoolitajate Hans Larseni ja Helen Holmi toel. Koolitust toetavad SA INNOVE, KÜSK ja Henkel. 

Lastele meeldib õuesõpe väga. "Eesti 100 tamme" projekti käigus rõõmsal kevadpäeval tammesid istutades ütles üks 2. klassi poiss tunnustavalt: "Aitäh, et te meile selle korraldasite!"

 
Meie loodussuuna tegemised: 
 • Kooli alguse loodusõppepäev
 • Rohkem loodusvaldkonna tunde
 • Õuesõppetunnid läbi kooliaasta kõikides õppevaldkondades
 • Pikk vahetund
 • Loodushommikud hommikulaulmisel: 1.-9. klassi õpilaste iganädalased ettekanded kogu koolile
 • Uurimuslik maasika- ja hernekasvatus kõikides klassides
 • 3. ja 6. klassi kevadine looduspraktika
 • Suvine peenrahooldus linnaruumis, 8. klass 
 • Talvised õuesõppepäevad Jõulumäel: kogu kool suusatamas 
 • Kogu kooli loodusõppepäevad mais-juunis
 • Osa õppetööst Pärnu Keskkonnahariduskeskuses
 • KIKi projektid ja loodusõppekäigud ja -laagrid alates 2010
 • "Eesti 100 tamme" projekt 2015-2018
 • "Teeme ära!" koristusaktsioonides osalemine
 • Õuesõppekoolitused õpetajatele
 • Kevadine spordipäev koos vanematega - terves kehas terve vaim
 • Koostöö mahetaludega. Koolis pakutav toit on mahe
 • Vanapaberi kogumine meie kodudest septembris