Loovus

Koolil oma ateljee, kus viiakse läbi loovust arendavaid tegevusi                                                           

  • meie lapsed tegelevad leiutamisega alates 2013. aastast; sügiseti osalevad õpilasleiutajate üle-eestilisel konkursil kümned leiutised. Aastatepikkune sihipärane töö on viinud tunnustatud leiutisteni  
  • igal aastal esietendub omaloominguline muusikal Endla teatris, kus osaleb kogu koolipere. Lõpuklassi õpilased valivad sageli osalemise stsenaariumi, muusika, koreograafia, kostüümide, postri loomises 
  • igal aastal toimub Endla teatri sammassaalis Nõiamäe näitus, kus eksponeeritakse kogu kooli õpilaste töid
  • igal kevadel toimub suur aastaülevaatekontsert ja –näitus, kus esinevad kogu kooli õpilased laulude, bändide, tantsude jt etteastetega
  • igal aastal toimub rahvusvaheline loovuslaager augustikuus
  • Alates 5.klassist osalevad õpilased bändiõppes, kus lisaks muusikainstrumentide tundmaõppimisele ja mängimisele areneb ka laste koostööoskus
  • 4.-5. klassi õpilased osalevad eneseväljenduse ja loovuse arendamiseks draamatundides
  • 1.-5. klassis on tunniplaanis vabatants