Arenguvestlused

Arenguvestlused perega

Arenguvestlus on meie õppeaastas oluline rajatähis.
Arenguvestlusel osalevad laps, vanem(ad) ja klassijuhataja.


Heal arenguvestlusel
•    loome või uuendame silda pere ja kooli vahel.
•    anname tagasisidet möödunud perioodist eksperthinnangute, e-päeviku, igapäevase koolielu jm alusel; vahetame mõtteid;
•    suuname lapse ennast ise uurima;
•    täpsustame vastastikusi ootusi;
•    tunnustame last ja peret; uurime koos, mida saab paremini teha;
•    seame sihid edaspidiseks, mille kinnitame kolmepoolse allkirjaga.

Sügisene arenguvestlus on mõeldud kõikidele lastele ja peredele;
kevadine arenguvestlus toimub 1.-4. klassis nagu sügisel, 5.-9. klassis õpilase iseseisvumise heaks klassijuhatajaga; vaid vajadusel osaleb ka lapsevanem.