Tasemetööd, olümpiaadid, eksamid

Arvestused, eksamid, tasemetööd - vajadustest lähtuv kokkuvõte õpitust  

Nagu iga tegevuse või protsessi õnnestumiseks on vajalik tähelepanelik planeerimine, nii on ka tehtu kokkuvõtmisel arvestuste näol enesehinnangu kujunemisel oluline koht. See on õppeprotsessis uueks aastaringiks valmistumise alus.

Meie õpilastel on kevadel mitmeid kokkuvõtvaid arvestusi, tasemetöid ja eksameid, mis on inspireeritud kooli õppesuundadest:

KLASSID              ARVESTUSED, EKSAMID, TASEMETÖÖD…          

1.-4. klass      …kuni kolmes põhiaines + loovaines    
3. klass           sh riiklikud tasemetööd    
                       sh arvestus loodusõpetusest    
        
5.-8. klass     … kuni neljas õppeaines   
5. klass           + loovaines    
6. klass           sh riiklikud tasemetööd    
                       sh arvestus loodusõpetusest - peenrapraktika    
7. klass           sh ühes kooli õppesuuna aines    
8. klass           sh suuline koolieksam ajaloost ja aastatöö: uurimistöö  

Kui maikuu alguse seisuga on 5.-8. klassi õpilasel kokkuvõttev hetkeseis arvestuse õppeaines ’väga hea’, on ta selle õppeaine kooliarvestusest vabastatud v.a 5. klassi loovaine ja 6. klassi loodusõpetus-peenrapraktika.

9. klass          põhikooli kolm lõpueksamit ja aastatöö: loovtöö    


Arvestused, eksamid, tasemetööd toimuvad kooli aastakalendris planeeritud ajal.