Koostöised õppemeetodid

Oleme meie kogukondlikus koolis koostöised. Meie igapäevaelu põhineb partnerlusel ja sellel on palju avaldumisvorme. Näiteks algab iga hommik kogu kooli kogunemise - hommikulaulmisega, palju on meeskonna- ja projektitööd, õpetajatel on Kooli Süda nõupidamine, klassides meie-tunde loomiseks tõepingid, töögruppides ja ka õppe korraldamises osalevad abijõuna sageli lapsevanemad.

Peame kingituseks, et alates 2014.aastast on meie õpetajad osalenud mitmel aastal aktiivõppemeetodite koolitusel (koolitaja Ane Fabricius Taanist) ning käinud  ühe nädala ka stažeerimas Taanis Kon Tiki Vabakoolis.