Koostööpartnerid

Pärnu Vabakooli koostöö kooliväliste partneritega õppekavaliste aspektide täitmiseks ja arendamiseks :


•    Loodus- ja Tehnikamaja  - loodussuuna süsteemne ja regulaarne rakendamine, näitused, loengud, õppepäevad
•    Pärnu Raamatukogu  - raamatukogutunnid, III kooliastme aastatööde ettekandmine
•    Pärnu Õppenõustamiskeskus  - koostöö õppe individualiseerimiseks, karjääriõpe
•    Pärnu Linnavalitsus  - õpilasmaleva rakendus, hansapäevad, õppekava arendus
•    Pärnu Avatud Noortekeskus - bändiruumi kasutus pilliõppetundideks, spordisaali kasutus judo-tundideks, kehalise kasvatuse ja ringitundideks, Vabakooli üritused, noortekeskuse üritused ja konkursid
•    Endla teater  - Nõiamäe-näitus, muusikali esitus, lõpuaktus
•    Port Artur - esinemised, näitus, jõululaat
•    RMK  - õppekäigud-loodusõppeprogrammid, metsaistutus
•    Jõulumäe Spordikeskus  - kooliaasta alguse väljasõit, talispordipäevad, loovuslaager
•    Villa Medica - jõululaat
•    Pärnu Keskus - jõululaat
•    Port Artur -  Rahvusvahelise Loovuslaagri ülevaatenäitus
•    Pärnu Postimees
•    Päästeamet ja politsei
•    Punane Rist
•    Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium - inglise keele õppesuund
•    Taani Vabakoolide Liit - konverentsid, kohtumised, seminarid
•    Kertemindeegnens Friskole, Taani - õpilasvahetus, ideede baasil koostöö
•    Egebjerg Friskole, Taani - õpilasvahetus
•    Pärnu Vabakooli Toetajate ühing Taanis - lühiprojektid
•    Pärnu Jahtkubi  -  kooliaasta lõpetamine õpetajatele
•    Pärnu Laste Kunstikool - Rahvusvaheline Loovuslaager
*    SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - Looduslaager