Valiktunnid

Pärnu Vabakool on humaansele pedagoogikale toetuv omanäoline põhikool Pärnu linnas, kus tehakse tööd selle nimel, et ümbritsevas kiires elutempos, materiaalsete huvide pealekasvamisega ja üha suureneva teadmiste kogusega, jääks koolis Inimese arendamine siiski esiplaanile.
Lapsed saavad Vabakoolis hea aluse elamiseks multikultuurses maailmas, olles loovad ja avatud.                                                                                                        
Koostöös lapsevanematega selgitati välja oskused  tänapäeva ühiskonnas edukaks toimetulemiseks.

Üheks soovitud oskuseks osutus enesekaitse.                                    
Sellega seoses muudeti Vabakooli õppekava ning judo lisati kõikidele põhikooliklassidele.                                                                                                                                                 

Judo -
         - see on kultuur ja filosoofiline elu mõtestatus.
Judo on efektiivseim tee kehalise ja vaimse jõu arendamiseks.

Omandades kaitserünnakud ja treenides rünnakut, lähenevad täiuslikkusele keha ja psüühika, saavutatakse tase, kus judo vaimne sisu muutub osaks inimesest endast.
Judo kujutab endast sisuliselt kasvatussüsteemi, intellektuaalset, moraalset ja füüsilist haridust. Täiustades harjutamise teel oma keha, mõtet ja vaimu, saab noor inimene eluvõitluseks vajalikud omadused.          

Judo on võrdselt nii sport kui ka kunst.

Meisterlikkus ja kõrge tehniline tase viibki judo lõppeesmärgile. Judo meetod seisneb vastase jõu suunamises tema enese vastu - lisades ründaja jõule oma jõu, saavutatakse võit kõige tõhusamal viisil.
Tähtsaim on õpetada käitumise ja teiste austamise põhimõtteid.
Mida nooremalt alustada, seda paremad võimalused on omandada ka raskemaid tehnikaid.
Ennast valitsev ja judo põhimõtteid tundev judoka on vaimselt ja füüsiliselt tugev ka väljaspool judo tatamit.                                                  
Kõige väiksemad õpivad judot loomulikult läbi mängu.
Vanemaks saades õpitakse ka raskemaid tehnikaid. 

Vabakool ostis oma õpilastele judo õppeks kimonod ja  koostöös Pärnu linnaga on muretsetud judomatid.                                                                                                              
Vabakool tänab südamest firmasid Roots Timber,  Onix Kinnisvara ja  Villa Medica, kes kimonode ostmisel õla alla panid. Tänuks on nimetatud firmade logod trükitud meie kooli kimonodele.