Ainepäevad ja ainenädalad

Ainepäevad

Terve kool võtab osa, aga me oleme teinud nii, et 1.-4. klass toimetab üks päev ning 5.-9. klass mõni teine päev. 

Lapsed jagunevad tiimideks ja lahendavad koos neile etteantud ülesandeid. Igale tiimi liikmele antakse oma roll - juht, ajajälgija, kirjutaja, lugeja, varustaja vms. Suurem tähelepanu on siiski praktilise tegevuse lõpetamine koostööna.

Lapsed saavad kogemuse, kuidas tiimidena tegutseda. Areneb leidlikkus, koostööoskus. Saadakse aru, et igale probleemile leidub lahendus ning kõike avastatut on põnev teistelegi tutvustada.

Oma rühma töö võetakse kokku esitlusega.

  • Liikuvad masinad

2014 novembris teemapäev, seoses aastateemaga LIIKUMINE

1.-4. klass meisterdas kaunid autod, mis pidid ka lükkamisel liikuma.

5.-9. klass valmistas 10 masinat, mis töötasid patarei abil. Õpilased pidid disainima ilusa-koleda auto, auto nullist kokku panema, tinutama kokku juhtmed vooluallika ja mootoriga. Autode ehitamise võistlus lõppes võidusõiduga.

Video võidusõidust ja pilte saab vaadata PV Facebooki kodulehelt

 Ainenädalad

  • Reaalainete nädal

Traditsiooniliselt toimub novembris reaalainete nädal, kus tehakse rohkem praktilisi ning teistmoodi katseid, mis kooli tavaprogrammi ei mahu.

2015 viisid läbi reaalainete nädala õpetaja Ulrika ja õpetaja Age. Seekord pühendati igale reaalainele (matemaatika, keemia, füüsika, bioloogia ja geograafia) mingisugune tegevus. 

 

Pilte reaaalainete nädalast saab vaadata kooli Facebooki lehelt

 

  • Ajaloo nädal

Veebruaris seoses Vabariigi aastapäevaga toimub ajaloole pühendatud nädal.

  • Keeltenädal

Märtsikuu kuulub keeltenädalale. Siis viiakse läbi kirjandusega seotud üritusi. 1.-4. klassi lapsed tulevad neljapäeva õhtul koolimajja "Muinasjutuööle" ja ööbivad koolimajas. Reedel tunde ei toimu ja õpilased saavad pärast hommikusööki ja hommikukogunemist koju.