Looduslaager

Alates 2012. a suvest korraldab Vabakool oma õpilastele ning soovi korral ka teistele loodushuvilistele loodusõppelaagreid.
Osaleda saavad õpilased alates 3. klassist.
Laagrite eesmärgiks on kinnistada õppeaasta jooksul koolis omandatud loodusvaldkonna teadmisi, saada juurde uut tarkust ja loodusvaatleja oskusi ning laiendada silmaringi Eesti looduskaunite paikadega tutvumisel.
Laagreid viivad läbi Vabakooli / Pärnu loodus- ja tehnikamaja õpetajad koostöös kohalike loodusharidusspetsialistega.
2012. aasta augustis toimus laager Silma õpikojas Läänemaal, kus lisaks aktiivsele loodusõppele tutvuti ka Vormsi saare ning Haapsalu linnaga.
2013. aasta augusti laager toimus Harjumaal Aegna saarel. Kuna ilmataat õnnistas meid imeilusate suveilmadega, siis põhiline laagriaeg möödus mööda saart matkates ning loodusväärtuste ja liigilise mitmekesisusega tutvudes. Lisaks sõitsime ringi ka Lääne-Harjumaal, kus külastasime Harjumaa muuseumi, Keila juga ning Pakri panka.

2014. aastal viis tee meid Kabli kanti ja Põhja-Lätisse.

2015. aasta suvi pakkus reisi Hiiumaale.

2016. aasta looduslaager möödus Soomaal. 
Looduslaagrite toimumist on rahaliselt toetanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Pilte saadud elamustest ja nähtust saab kiigata meie Facebooki lehelt.