Muinasjututunnid ja muinasjutuöö

Muinasjututunnid algklassidele ja muinasjutuöö

Vabakoolis on teadlikult õppetöös kasutusel jutustamine, jutustused ja muinasjutud algklassides, sest jutustamine on Vabakoolide elamuspedagoogika üks olulisi osasid.

Pärnu Vabakoolis on muinasjututund kõikides algklassides eesti keele ja kirjanduse tunni alt, vähemalt üle 1 nädala. Kõikides muinasjuttudes on õpetatav iva, mis pärast koos lastega arutledes loost üles leitakse.

Oleme veendunud, et lugude jutustamisel on suur väärtus laste ja noorte arengus.

  • Me jutustame muinasjutte ja lugusid, sest me soovime anda lastele osa sellest infost, mis on pärit meie kultuuri ja ajaloopärandist. Lugudega anname neile ülevaate ajast, mis oli ennem meid, et lastel tekiks ettekujutus ajateljest, kus me praegu oleme ja kuhu edasi liigume. 

Lapsed peavad kohtuma lugudega, mis on teinud meie kultuurist selle kultuuri, mis me praegu oleme, meie keelest meie praeguse keele ja meie ajaloost meie praeguse koha maailmapildis.

  • Me jutustame lugusid, et pakkuda lastele elamusi, mis aitavad neil iseend identifitseerida. Lugudel on seos meie käesoleva elu ja kaasajaga. Jutustused loovad lastele äratundmistunde, nad avavad lapse sisemise maailma, kus end leida ja oma isiksust kujundada.

Jutustused arendavad lastes elutahet, unistusi ja loovust. Jutustustes leiavad lapsed vastused ka suurtele ja tähtsatele küsimustele nagu elu ja surm, lein ja rõõm, armastus, truudus, sõprus, süütunne jne.

  • Me soovime tugevdada seoste leidmist laste igapäevaelus ja kogu eluteel.
  • Me soovime suhelda lapse kujutlusvõime ja fantaasiaga, et tugevdada lapse ettekujutlusvõimet ja loovust.
  • Me soovime õpetada meie lapsed kuulama ja olema osa ühisest kohustuslikust keskkonnast, kus jutustus ja väljaöeldud sõna on keskpunktis.  Me soovime jutustusega luua väärtuse läbi elamuse, üleelamise ja valgustatuse.
  • Me soovime õpetada lapsed oma emotsioonidest rääkima ja neid analüüsima.

Muinasjuttude-pedagoogika on elamuspedagoogika, mis on suunatud lapse tunnetele ja fantaasiale. See katab reaalsuse need osad, mida ei saa õppida, mida tuleb läbi elada. Siia alla kuuluvad rõõm ja kurbus, sõprus ja üksindus, sünd jka surm, armastus ja vihkamine, hea ja halb, truudus ja reetmine, jne, jne. Kuulates erinevaid (ka tõestisündinud) lugusid inimeste elust, suudavad lapsed läbi lugude tunnetatud tundeid tunda ja analüüsida omaenda reaalses elus. Lugude rääkimisega anname laste hingeellu sügavuse, elu mõistmise ja Inimeseks olemise.

Lugude kuulamine annab lapsele elutahte, unistused ja vaba mõtlemise. Lugusid kuulates avardub laste mõttemaailm ning lood ja lugudest saadud emotsioon puudutab elu erinevaid tahke, tundeid ja mõttesoppe. Tekitab seosesid tegude ja tagajärgede vahel.

Muinasjutuöö

Alates Vabakooli algusaastatest on algklasside lastel 1 kord aastas muinasjutuöö koolimajas.

Kuulatakse muinasjutte, minnakse muinasjutu sisse nii kostümeeritult kui ilma. On külalisesinejad ja üllatused. On koosolemise rõõm.