Õpioskuste tuleproov

Alates 2009 viime projektõppena läbi kaks korda aastas õpioskuste tuleproovi kõigis kolmes kooliastmes.

Kolme klassi lapsed jagunevad kooliastmeti tiimideks ja lahendavad koostöös erinevaid õppeaineid lõimivaid ülesandeid, pöörame tähelepanu just praktilist laadi ülesannetele.

Lapsed saavad kogemuse, kuidas tiimidena tegutseda. Areneb leidlikkus, koostööoskus. Saadakse aru, et igale probleemile leidub lahendus ning kõike avastatut on põnev teistelegi tutvustada.

Oma rühma töö võetakse kokku esitlusega – laul, luuletus, poster ja miks mitte ühine tordisööminegi.