Teema-aastad ja teemanädalad

Teema-aasta 

Oma õppeprogrammi ja kooliaasta üritused seome igal aastal aasta-teemaga, mis valitakse õpilaste ja õpetajate poolt. Õppeaastaks valitud teema kajastub nii aastatöödes, Nõiamäe näituses, muusikalis, hommikulaulmistes kui kõikides kooli tegemistes.

Meie aastateemad on läbi aegade olnud järgmised:

2018/2019   Eesti mütoloogia

2017/2018   Vabadus on kuld

2016/2017   Eesti asi

2015/2016   Usun, ei usu

2014/2015   Liikumine
2013/2014   Happy people, happy planet
2012/2013   Elamus, armastus, turvatunne
2011/2012   Loodus ja meie - me oleme üks
2010/2011   Me kõik oleme erinevad, me kõik oleme erilised
2009/2010   Hansa-aasta
2008/2009   Folklooriaasta + Läänemeri

Teemanädalad            

Vabakooli õpetajad korraldavad ja viivad läbi õppeaasta jooksul 1-2 teemanädalat, kus kogu kooli õpilased on jaotatud erinevaid klasse läbivatesse töögruppidesse.

Kogu kool töötab ühe konkreetse laiema teema kallal, mis on jagatud väiksemateks teemadeks, mis omakorda läbib õppeaineid kas siis loomingulisel või uurimuslikul moel.

Teemanädalate eesmärk on konkreetse teema sügavuti tundma õppimine, erinevate õppeainete sidumine, tavapäratus õppimisvormis õppimine, õpilaste sotsiaalsete koostööoskuste arendamine.

Teemanädala lõpus võetakse õpitu kokku ja esitatakse kaasõpilastele ning kõikidele huvitatutele.

Esimest korda toimus teemanädal 2005. aastal seoses H. C. Anderseni 200-nda sünniaastapäevaga, mille käigus valmisid töötubades erinevat tüüpi teatrietendused Anderseni ainetel.

Edaspidigi oleme korraldanud teemanädalaid, võttes aluseks kas Pärnus toimuva, või maailmas aktuaalse teema. Välja on kujunenud ka traditsioonilised  nädalad – nt tervisenädal.  Lastel on võimalus nii tundides kui hommikulaulmistel kuulda, näha, kogeda teemaga seotut, mis tekitab laiema maailmapildi ja avardab silmaringi. Kooli on oodatud külalised erinevatest eluvaldkondadest. Nädal võetakse kokku etenduse, näituse, esitlusega.