Loodus

  • Toimuvad õppekäigud loodusesse
  • Osa õppetööst Pärnu Loodus- ja Tehnikamajas
  • Kool teeb koostööd mahetaludega ja koolis pakutav toit on mahe
  • Talvisel spordipäeval veebruaris on kogu kool Jõulumäel suusatamas
  • toimub 6. klassile peenrapraktika
  • Kevadisel spordipäeval osaleb kogu kool koos vanematega - terves kehas terve vaim
  • Kogu kooli looduslaager augustis
  • Maikuus istutame koos oma peredega uusi väikesi puid meie Eesti metsa
  • Mais-juunis toimuvad kogu kooli looduspäevad, kus kogu kool on looduses õppimas
  • Septembris kogume kokku kogu vanapaberi meie kodudest ja viime selle kokkuostu - hoiame loodust