Loovus

Koolil oma ateljee, kus viiakse läbi loovust arendavaid tegevusi                                                           

  • igal aastal esietendub omaloominguline muusikal Endla teatris, kus osaleb kogu koolipere
  • igal aastal toimub Endla teatri sammassaalis Nõiamäe näitus, kus eksponeeritakse kogu kooli õpilaste töid
  • igal kevadel toimub suur aastaülevaatekontsert ja –näitus, kus esinevad kogu kooli õpilased laulude, bändide, tantsude jt etteastetega
  • igal aastal toimub rahvusvaheline loovuslaager juunis
  • Alates 5.klassist osalevad õpilased bändiõppes, kus lisaks muusikainstrumentide tundmaõppimisele ja mängimise areneb ka laste koostööoskus
  • 5.-6. klassi õpilased osalevad eneseväljenduse ja loovuse arendamiseks draamatundides
  • 1.-5. klassis on tunniplaanis vabatants