Õppetöö info õpilastele

Konsultatsioonid

Õpetajad annavad võimalusel konsultatsioone ka kokkuleppel. Vaata õpetajate peamisi konultatsiooniaegu SIIT.

Kodulugemine

Õppeaastal loetavate raamatutega saad tutvuda SIIT.

Eksperthinnang

Kaks korda aastas täidavad õpilased eksperthinnanguid - hindavad enda tööpanust, õpioskusi, motivatsiooni õppimisel, käitumist, koostööoskust, integreeritust klassi.