Kooli õde, hambaarst

Kooli õde

Kooli tervishoiuteenus on kooliõpilastele osutatav tervishoiuteenus nende tervise hindamiseks ja jälgimiseks, kaitsmiseks ja edendamiseks, tervisehäirete ja haiguste ennetamiseks, esmaabi osutamiseks ning nende saatmiseks sobiva tervishoiuspetsialisti (tervishoiuteenuse osutaja) juurde.

Koolitervishoiuteenuse eesmärk on tagada õpilaste heaolu ning toetada nende normaalset arengut ja kasvamist.

Koolis on olemas nõuetekohane arstikabinet. Koolitervishoiuteenust osutab kooliõde Teresa Matjas.

Koolitervishoiuteenus sisaldab nelja üksteisega tihedalt seotud tegevusvaldkonda:

Tervise ja heaolu edendamine — tervisekasvatus ja inimeseõpetus, vaimse tervise edendamine, seksuaaltervise edendamine, sõltuvusainete tarbimise ennetamine ja vähendamine.

Haiguste ennetamine — südame-veresoonkonna haiguste ennetamine, rühihäirete, tugi- ja liikumis-elundite haiguste ennetamine, nägemishäirete ja silmahaiguste ennetamine, söömishäirete ennetamine ja ülekaalulisuse vähendamine, hambakaariese ennetamine ja laste suutervis, nakkushaiguste ennetamine.

Tervise järelevalve — tervise järelevalve all mõeldakse õpilaste terviseseisundi ja arengu hindamist ning riskirühmadesse kuuluvate õpilaste väljaselgitamist. Kooliõde teeb tervisekontrolli I, III, VII, XI klasside ja uutele õpilastele. Perearst teeb tervisekontrolle II, V ja IX klasside õpilastele. Läbivaatuse eesmärk on välja selgitada iga õpilase terviseseisund ning see sisaldab õpilase isiklikku arvamust oma tervise kohta, hinnangut terviseriskide kohta.

Esmaabi — esmaabi on kohene abi, mida osutatakse haiguse või vigastuse korral. See sisaldab protseduure ja tehnikaid, mille osutamiseks pole vaja varustust või selle vajadus on minimaalne.

Koolitervishoiuteenus ei sisalda haiguste ravi.