Õppemaks

Pärnu Vabakool on tasuline üldhariduskool. Õppemaksu suurus on  717.40 eurot

Lisandub Sister Mary õppetasu 1.-4. klassini:

1. klassile 3 eurot kuus;

2.klassile 2 eurot kuus;

3.klassile 2 eurot kuus;

4. klassile 1 euro kuus.

Ühe õppeaasta periood on 01.09-31.08.

Õppemaksu on võimalik maksta mitmes osas raamatupidaja väljastatud arvete alusel (üldjuhul kümne kuu peale jaotatuna s.o september kuni juuni 71.74 eurot kuus tingimusel, et jooksva õppeaasta aastamaks oleks tasutud hiljemalt 15. juuniks. 

Õppemaksu suuruse kehtestab igaks järgnevaks õppeaastaks PVS üldkoosolek.

Õppemaksusoodustused võla puudumisel (lapsevanema avalduse alusel), kui koolis käib mitu last:

 


Peres laps

Soodustus
Õppemaks aastas 
aastaskuus
2. laps-25 %538.05 €/aastas 53.8 €/kuus
3. laps-50 %358.7 €/aastas35.87 €/kuus;
4. laps-100%

Majandusraskustes perel on võimalik taotleda õppemaksusoodustust, esitades selleks elektroonilise avalduse või avalduse seltsi juhatusele e-posti teel (vabakool@vabakool.ee) või paberkandjal kooli sekretäri kätte.

PVKS juhatuse 09.02.2016 otsusega tuleb nüüdsest õppemaksusoodustust taotleda 1 kuu enne soovitava soodustuse algust.

See tähendab, et kuni 5. märtsini saab soodustust taotleda alates aprillist makstavale õppemaksule.