Õppemaksusoodustus

Õppemaksusoodustuse taotluse vorm 

Vabakoolis õppivale õpilasele võib õppemaksusoodustusi teha kuni 100% ulatuses. 

Õppemaksusoodustusi tehakse õpilastele, kelle perekonna majanduslik olukord ei võimalda õppemaksu täies ulatuses tasuda, järgmistel tingimustel: 

  1. õpilase õpitulemused on õppenõukogu hinnangul võimetekohased;
  2. õpilasel ei ole õppemaksuvõlgnevusi eelmistest perioodidest;
  3. õpilane täidab Pärnu  Vabakooli kodukorda; käitumine on vähemalt ‘hea’.

Õppemaksusoodustuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja vastava taotluse Pärnu Vabakooli Selts MTÜ (PVS) juhatusele soovitava soodustuse algusele  eelneva kalendrikuu 5. kuupäevaks kodulehel leitavale blanketile (PVKS juhatuse otsus 09.02.2016).

Õppemaksusoodustust saab taotleda 30%, 50%, 70% ja 100% 1-3 kuuks. Otsuse taotluse rahuldamise, määra ja perioodi kohta langetab PVS-i juhatus.

Juhul, kui õpilane ei vasta enam soodustuste andmiseks seatud tingimustele, võib vastava otsuse tühistada PVS-i juhatuse otsusega, teatades sellest lapsevanemale kirjalikult.

Koduõppel olevad PV õpilased võivad taotleda õppemaksusoodustust samadel alustel kooli teiste õpilastega.

Vajadusel pöördub õpilane või lapsevanem küsimustega õppemaksusoodustuse kohta PVS-i  juhatuse poole.

Õppemaksusoodustuse andmise kord on kinnitatud PVS juhatuse koosoleku otsusega 16.12.2014. Muudetud 09.02.2016.