Raamatukogu

Kooli raamatukogu asub 2. korrusel ja täidab ka koosolekute ruumi funktsiooni. Raamatukoguruum on tihti kasutusel ka grupitööruumina, teematundide läbiviimiseks ning ka arvutiklassina (hetkel 20 arvutit).

1.-4. klassi lapsed käivad raamatukogus raamatuid laenutamas koos klassiõpetajaga. II ja III astme õpilased aga iseseivalt või koos eesti keele õpetajaga.

Raamatukogus on enamuses õppekirjandus, kuid väike osa on ka ilukirjandust. Uute raamatute ostust teavitatakse kooliperet hommikulaulmisel.

Head lugemist!