Vastuvõtt kooli

Elektrooniline taotlus vastuvõtuprotsessis osalemiseks

Hetkel saab taotlust esitada õppima asumiseks Pärnu Vabakooli 1. klassis alates 1. septembrist 2021. Teistes klassides saab vabade õppekohtade korral vastavalt vastuvõtukorrale alustada jooksvalt. Ka selleks palume esitada taotlus.

Avaldus õppekoha kinnitamiseks

Vastuvõtukord