Tule 1. klassi

  • Meie algklassides on
  • teadmiste- ja oskustepõhine tervikõpe 
  • igapäevane inglise keele süvaõpe
  • avastusõpe
  • nuputamis-, leiutamis- ja väärtustetunnid
  • looduspäevad

Avalduse saab esitada elektrooniliselt, klikka!