PV Selts

Kooli omanik

Kool kuulub MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsile, mis tähendab, et kooli omanikeks on kõik seltsi kuuluvad lapsevanemad.
Kooli pidamiseks vajaminevad vahendid saadakse lapsevanemate poolt tasutavast õppemaksust, seltsi liikmemaksust, omavalitsuselt, riigilt, sponsoritelt ja annetajatelt.  

Pärnu Vabakooli Selts MTÜ järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

Seltsi põhikirja leiad seltsi dokumentide loetelust.

Vabakooli Seltsi arengukava 2025