PV Selts

Kooli omanik

Kool kuulub MTÜ Pärnu Vabakooli Seltsile, mis tähendab, et kooli omanikeks on kõik seltsi kuuluvad lapsevanemad.
Kooli pidamiseks vajaminevad vahendid saadakse lapsevanemate poolt tasutavast õppemaksust, seltsi liikmemaksust, omavalitsuselt, riigilt, sponsoritelt ja annetajatelt.  

Pärnu Vabakooli Selts MTÜ järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

Seltsi põhikirja leiad seltsi dokumentide loetelust.

Pärnu Vabakooli Seltsi tegevuse eesmärgid

1. Haridusalase elu edendamine ja uuendamine
- Pärnu Vabakooli käigushoidmine
- Pärnu Loovuskeskuse käigushoidmine
2. Noorsootöö tegevuse korraldamine
3. Alternatiivpedagoogika propageerimine
4. Täiendõppe korraldamine õpetajatele, lapsevanematele ja noortele Pärnu Loova Hariduse Keskuses