Õpetajate täiendõppereisid

Juhatus on koostöös kooli juhtkonnaga korraldanud õpetajatele läbi aastate õppereise.

Sügisel 2011 käisid 10 Vabakooli õpetajat Taani Vabakoolides kogemusi saamas.

Õpetajad olid jagatud 4 gruppi, kes keskendusid koolides järgmistele teemadele:
1) ainete integratsioon
2) teemanädalad
3) projektiõpe
4) liitklassid ja liittunnid

Saadi palju inspiratsiooni ja ideid, et meie laste õppetöö veelgi põnevamaks muuta.

2014/2015. õppeaastal korraldasid seltsi juhatus ja kooli juhtkond õpetajatele aktiivõppekoolituse, mis koosnes 4 osast:
I   12.04-17.04.14   Pärnu Vabakoolis
II  22.08-27.08.14   Pärnu Vabakoolis
III 18.10-26.10.14   KonTiki Vabakoolis, Taanis
IV  veebruar 2015   Pärnu Vabakoolis

Koolitusel osales kogu kooli õpetajate meeskond ja seda rahastas KÜSK. Kursus koosnes inspireerivatest ettekannetest, erinevatest workshoppidest, mis lihtsustavad õpetajate arengu-ja planeerimistöid ning konkreetsetest õpetamise tööriistadest ning –meetoditest.

Sügisel 2018 plaanib Vabakooli õpetajate meeskond sõita Rootsi tutvuma 21. sajandi edukate haridusmudelitega. Seekord on tähelepanu all uued võtmepädevused, õpilaste coachi'mine Kunskapsskolan-tüüpi koolides. Laiemalt on tegemist meeskonna võimestamise projektiga, mis pakub õpetajatele ka kogemust supervisiooni- ja kovisiooniseanssidel ning -koolitustel. Meeskonna võimestamise projekti rahastab taas KÜSK.  

Teadlik õpetaja saab pakkuda teadlikku haridust. Juhatusel ja kooli juhtkonnal on plaanis kursustesarja õpetajatele jätkata.