Üldkoosolek

Pärnu Vabakooli Seltsi üldkoosolek on seltsi kõige kõrgem organ.
Kõikidel seltsi liikmetel on õigus üldkoosolekul hääletada.
Üldkoosolek valib juhatuse ja võtab vastu kooli arengu jaoks juhatuse poolt ette valmistatud olulised otsused.
Juhatuses on 2 kooli asutajaliiget ja igast klassist 1 lihtliige.
Juhatuse lihtliige valitakse juhatusse 2-ks aastaks.

Pärnu Vabakooli Seltsi üldkoosolek toimub kevadel.