Vabakool

Pärnu Vabakool on 9-klassiline lapsevanematele kuuluv erakool, mis töötab Eesti riikliku õppekava järgi.

Vabakooli Eestisse loomise idee ulatub aastasse 1992, kui Kauni Sillat vabakoolide idee Taanist Eestisse tõi ja koos Eha Ristimetsaga uue kooli loomise nimel tegutsema asuti.

Vabakool alustas õppetööd 1997. aastal 1. klassiga.

Kool toetub Eesti kooli traditsioonidele, Johannes Käisi ning  taanlaste N.F.S Grundtvigi ja C.M. Koldi vaadetele:
 • Lapsi õpetatakse vastavalt nende annetele, vajadustele ja võimetele
 • Oluline on vaba ja teotahtelise isiksuse kasvatamine läbi õpetaja isiksuse
 • Arendatakse iga õppija leidlikkust, algatust, huvi ja iseseisvust

Õppija vajab õppeainete omandamiseks ja eluks ettevalmistuseks: 

 • Õppeainete ja koolielu elulähedust
 • Elamusi ja kogemusi
 • Ühis-, grupi- ja individuaaltööd
 • Liikumisruumi aktiivsusele
Niisuguseses, vastastikuse usaldamise õpikeskkonnas, kasvab noor, kes
 • Oskab teha valikuid ja vastutada
 • Tunnetab ühiskondlikku ühtsust
 • Toetab ja austab teda ümbritsevate inimeste eripära
 • Julgeb olla tema ise ja oskab olla õnnelik

Kool ei tohiks neid loomulikke eluavaldusi kahjustada, ta peab neid juhtima nii, et põhikooli lõpetajana oskab noor seda juba ise teha.

Arvamust, et inimeses on aktiivne alge, õpikeskkond peab ärgitama lapse leiutama, avastama ja arvamust avaldama, pooldab järjest rohkem haridusuuendajaid, sealhulgas teadlikke lapsevanemaid.

On  vahva, et see idee on taas üle aastakümnete julgelt hoogu võtmas.