Elamus, armastus ja turvatunne

ELAMUS - protsess on sama tähtis kui tulemus

Iga laps on loomult õpihimuline ja uudishimulik. Oluline on protsess, kuidas õpitav lapseni jõuab. Kuivalt õpitud faktid annavad vaid hetkelise ja petliku kvantiteedi. Teadmiste kvaliteedi tagab kogemus ja tunnetus. Õppimine on fun.

Vabakooli õpilased ja õpetajad:

ELAMUS(LIK ÕPPIMINE) on ligitõmbav kogemus; rõõmus taipamine, mis püsib kaua meeles. See annab meile kasulikud päevad ja tähendusega elu. On, mida edasi rääkida; see on ilutulestik inimese sees; õhinaga avastamine, rohkem ruumi hingamiseks ja tegutsemiseks;

ARMASTUS - üks kõigi, kõik ühe eest! 

Vabakool hindab inimeste omavahelist klappi, head koostööd ja abivalmidust. Aktsepteerime oma kaaslasi just sellistena, nagu nad on. Vabakool on kogukondlik kool.

Vabakooli õpilased ja õpetajad:

ARMASTUS on usaldus, rõõm, austus ja ausus. See toob meelde sõbrad, annab sügava rahu; avab väravad oluliseni. See on tunne, et kõik on võimalik. See teeb tugevaks, kartmatuks;

TURVATUNNE - soodne sisekliima

Kool, kus laps veedab olulise osa oma ajast, peab olema sõbralik ja sisendama kindlusetunnet. Laste suhted kogu koolis töötava personaliga on soojad ja usalduslikud.

Vabakooli õpilased ja õpetajad:

TURVATUNNE  on stabiilsus, rahu, usaldus ja muretus; koolielus alati kinnitatud turvavöö; see on teadmine, kes mina olen, kes sina oled, kes oleme meie. See on kindlustunne, et olen arvestatud. Turvatunde loovad meie loogilised ja olulised teod. See annab meile lõpmatuse perspektiivi.

VABAKOOLI VÄÄRTUSED

Pärnu Vabakool on põhikool, mille omanikuks on lapsevanemad. Kool on inspireeritud Taani vabakoolidest, mis said alguse 19.sajandi alguspoolel ja on tänaseni Taani koolisüsteemi lipulaevaks. Elamus, koostöö, vabadus ja turvatunne on igapäevase koolielu märgusõnad. Koostöös tunnetame igaühe väärtust ja kohta kooli kogukonnas ning kogu ühiskonna suuruses. Tunnetame oma vajalikkust ja vastutustunnet. Vabakool on õppimise kogukond.

Vabakool on pidevas arengus. Nii nagu õppimine on elukestev protsess, nii ehitame ka meie oma lastele parimat kooli, mida soovida oskame.