Faktid kooli kohta

 • Pärnu Vabakool on riikliku õppekava järgi töötav 9.-klassiline põhikool.
 • Pärnu Vabakoolis õpib keskmiselt 150 last.
 • Kõiki klassikomplekte on üks.
 • Klassi maksimaalne õpilaste arv põhikirja järgi on 20.
 • Kooli omanikuks on kõik lapsevanemad, kelle lapsed käivad Vabakoolis, astudes PV Seltsi liikmeks.
 • Kooli kõrgeim juhtimisorgan on Pärnu Vabakooli Seltsi üldkoosolek (lastevanemate koosolek).
 • Kooli meeskonnas on 28 liiget.
 • Koolil on kasutada üle 1500 m². Hoonel on 4 korrust.
 • Igal klassil on oma koduklass. Lisaks on koolil muusikaklassbändiruum, töökoda, raamatukogu ja arvutiruum, metoodikakabinet, med.õe kabinet ning kasutada suur spordisaal.
 • Kool kasutab õppetööks ka Noortekeskuse saali ja teisi ruume.
 • Õueala on aiaga piiratud ja turvaline, kus on õuesõppeklass, spordiväljak ja jalgrattahoidla.
 • Õpilasi toitlustab oma ala tõeline spetsialist.
 • Koolimajas töötavad Loovuskeskuses peale tunde mitmed ringid.