Fantaasia ja tunded

Kõige olulisem siin elus on silmale nähtamatu.

See on nähtav vaid südamega.

Lapse kujutlusvõime ja tundeelu on sissepääsuks lapse arusaamadele elust ja maailmast.

Sellepärast ei pea õppeprotsess olema suunatud vaid intellektile ja arusaamisele. Ka fantaasia ja tunded peavad saama toidetud läbi jutustuste, laulude, draama, liikumise ja mängu.

Sellepärast peabki õpetamine olema suunatud laste fantaasiale, tunnetele ja mõistusele – just sellises järjekorras.

Teiste sõnadega: ei ole piisav, kui õpetame lapsed lihtsalt lugema, arvutama ja kõiki teisi õppeaineid hästi tundma – me peame neile veel rohkemat andma, et lapsest areneks harmooniline Inimene.