Hommikulaul

Hommikulaul on Vabakooli väga oluline osa ja see algab 8.15 noortekeskuses iga päev enne 1. tundi. Siin on koos kogu kool ja kooli personal.

Meil on hommikulaulmised,
  • et tugevdada meie oma kooli tunnet ja kogukonnatunnet, 
  • et pakkuda igale uuele päevale ja selle päeva võimalustele tähelepanu, koos selle päeva ülesannete, uute teadmiste ja saavutustega. 
Hommikulaulmine algab lauluga,
  • me õnnitleme sünnipäevalapsi
  • me räägime toimunud ja toimuvatest tähtsatest sündmustest
  • me kuuleme lugusid õpetajatelt, kaasõpilastelt ja külalistelt. 
  • me näeme siin oma kaasõpilasi tunnis õpituga esinemas - etlemas, laulmas, elamusi ja kogemusi jagamas. 
  • me tutvustame siin kooli väisavaid külalisi.
  • mõned etteasted on õpilaste, mõned õpetajate poolt.

Kõik meie hommikulaulmised on avatud, kuhu ootame vanemaid-vanavanemaid-vilistlasi-sõpru-tuttavaid.