Jutustamine

Pärnu Vabakoolis on muinasjututund kõikides algklassides eesti keele ja kirjanduse tunni alt, vähemalt üle 1 nädala. Kõikides muinasjuttudes on õpetatav iva, mis pärast koos lastega arutledes loost üles leitakse.

Vanemates klassides on palju lugude jutustamist ja lugude üle arutlemist ajaloo, ühiskonna ja kirjanduse tundides. Oleme veendunud, et lugude jutustamisel on suur väärtus laste ja noorte arengus.

Me jutustame muinasjutte ja lugusid, sest me soovime anda lastele osa sellest infost, mis on pärit meie kultuuri ja ajaloopärandist. Lugudega anname neile ülevaate ajast, mis oli ennem meid, et lastel tekiks ettekujutus ajateljest, kus me praegu oleme ja kuhu edasi liigume. Lapsed peavad kohtuma lugudega, mis on teinud meie kultuurist selle kultuuri, mis me praegu oleme, meie keelest meie praeguse keele ja meie ajaloost meie praeguse koha maailmapildis.

Me jutustame lugusid, et pakkuda neile elamusi, mis aitavad neil iseend identifitseerida. Lugudel on seos meie käesoleva elu ja kaasajaga. Jutustused loovad lastele äratundmistunde, nad avavad lapse sisemise maailma, kus end leida ja oma isiksust kujundada ning iseend leida.

Jutustused arendavad lastes elutahet, unistusi ja loovust. Jutustustes peavad lapsed leidma vastused ka suurtele ja tähtsatele küsimusetle nagu elu ja surm, lein ja rõõm, armastus, truudus, sõprus, süütunne jne. Me soovime tugevdada seoste leidmist laste igapäevaelus ja kogu eluteel.

Me soovime suhelda lapse fantaasia ja kujutlusvõimega, et tugevdada ettekujutlusvõimet ja loovust.

Me soovime õpetada meie lapsed kuulama ja olema osa ühisest kohustuslikust keskkonnast, kus jutustus ja väljaöeldud sõna on keskpunktis.

Me soovime jutustusega luua väärtuse läbi elamuse, tunnete ja valgustatuse.