Laps

Pärnu Vabakool soovib kõikides oma toimetamistes ja tegemistes toetada ja aidata lastel olla lapsed, nii kaua kui võimalik. Lapsepõlv on väga tähtis periood inimese arengus, kus luuakse usalduse, lootuse ja unistuse vundament kogu eluks.

Lapsepõlv ei ole sellepärast ainuüksi vaid koht ja aeg, kus laps õpib täiskasvanuks olemist – kuigi ka see on üks lapsepõlve osasid.

Jutustused, luule, mäng, usaldus  ja fantaasia on lapsepõlve väga tähtsad osad, millele kohe kindlasti tuleb leida koht, aeg ja ruum, et laps areneks positiivses suunas.

Laps ei pea alati aru saama ja vastutama talle veel raskete ja mitte eakohaste olukordade pärast. Loomulikult ei saa last ka ebameeldivast reaalsusest täielikult isoleerida, kuid me peame töötama selle nimel, et last toetada ja arendada õiges suunas : et elu on tugevam kui surm, et elu on elamist väärt, ja et igas päevas on peidus suur hulk elutoetavaid ja väärtuslikke võimalusi.

Meie jaoks on oluline, et lapsed kasvatatakse samm-sammult vastutust omama ja kõiki ülesandeid täitma, mis koolielu juurde kuuluvad, ning et lapsed samm-sammult võtavad kaasvastutuse oma õppetöö kvaliteedi eest.
Me soovime, et lapsed õpivad koos täiskasvanutega konflikte lahendama, ja et neil on vastutus ka selles, et kõik lapsed ja õpetajad tunnevad end koolis hästi.