Pedagoogika

Meie õpetajate ühtne hoiak on koostöö  lapse ja täiskasvanu vahel.

See loob sideme ja aluse õppimiseks ning õpetamiseks. Inimene saab inimeseks kohates teisi inimesi ja tehes teistega koostööd.

 • Lapsed on ka inimesed.
 • Me austame lapse õigust olla laps. Lapsepõlv kui iseseisev elufaas on suur väärtus mida me toetame. Me ei tee lastest väikesi täiskasvanuid. 
 • Meil ei ole otsest poliitilist, pedagoogilist ega usulist suunitlust.         

Meil on ühine arusaam:

 • Me usume, et lapsed on inimesed, kes on ära teeninud usalduse, armastuse ja õige suunamise, et nad saaksid meie muutuvas maailmas turvaliselt üles kasvada ning tulevikus oma elu eest täiel rinnal vastutada, osates ära kasutada kõiki nende teel ettetulevaid võimalusi. 
 • Usume, et lapsed on inimesed, keda saab usaldada ja kellele saab vastutust anda. 
 • Me stimuleerime laste fantaasiat läbi mängude, jutustamise, muusika ja läbi teiste loominguliste lähenemisvormide. Õppimiseks ja õpetamiseks on olemas palju meetodeid. Õpetajate isikute erinevus lubab neil kasutada erinevaid õpetamise meetodeid, andes hulgaliselt palju erinevaid õpetajate omavahelisi koostöövorme. Ikka lapse heaks.

Nii nagu lapsed on erinevad, on erinevad ka õpetajad. Pedagoogiline vabadus annab võimaluse just sellele õpetajale ja just selle lapse õpetamiseks.

Läbi meie pedagoogika soovime me arendada lapse

 • Isiklikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut
 • Õppimise soovi
 • Erinevaid andeid, oskusi ja huvisid
 • Ainealaseid, üldisi ja loomingulisi oskusi
 • Tundeid ja fantaasiat
 • Suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust
 • Tähelepanu, kaastunde ja kaasaelamise oskust
 • Inimelu ja võimaluste seoste nägemist ja kasutamist
 • Ühise kogukonna väärtuste ja vajalikkuse respekteerimist

Meie jaoks on kooliaeg inimelu üks väga oluline osa, kus ei õpita mitte vaid raamatuteadmisi, vaid pannakse alus inimeseks olemisele. Me pöörame suurt tähelepanu õppetöö kvaliteedile, arendades samaaegselt õpilastes inimlikke väärtusi ja koostöötamise oskusi.

Me töötame selle nimel, et lapsel tekivad õpetatuga seosed elu ja tänapäevase moodsa reaalsuse vahel. Elades kiiresti muutuvas maailimas, soovime olla kool, mis on pidevas liikumises ja arengus.

Oleme kool, kes teeb õpilastega tööd, pühendudes igaühele vastavalt nende võimete ja eripära järgi.

Töötame selle nimel, et anda igale lapsele parimad võimalused nii aineliseks kui isikuliseks arenguks.

”Õppida niikaua kui elad – ja elad niikaua kui õpid ”