Pärnu Vabakooli ajalugu

Pärnu Vabakooli esimesed sammud

Põgus tagasivaade kooli rajamisele: Võib öelda, et juba  algusest peale on kooli loomise projekti saatnud oma õnnetäht. Nii nagu muinasjutuski, võidab hea ja paha kaob, nii ei saa ka üks idee, mida juhib armastus ja hea eesmärk, otsa saada.

Kui olnule tagasi vaadata, oleme käinud ära pika tee. Elu ise on meile ette kirjutanud need võimalused ja ka juhused, mis vabakooli ideed reaalsusele lähemale on juhtinud.

1992

Kevad:
Ühe Pärnu suurkooli verinoored õpetajad Kauni Sillat, Eha Ristimets ja Helle Viinapuu unistavad uuest koolist, kus lapsed ja õpetajad oleksid rõõmsad. Taani koolitüdrukud Gry ja Kari räägivad Kaunile Taani koolidest kui maailma parimatest. Kauni otsustab neid koole oma silmaga näha ja organiseerib end Taani neid vaatama.
September:
Kauni sõidabki Taani, külastab kuu aja jooksul Taani koolide erinevaid koolitüüpe ja leiab, et Grundvig/Koldi filosoofial töötavad vabakoolid on tõesti parimad, kust ideid ammutada
Oktoober:
Alustab ta õpinguid Kerteminde Rahvaülikoolis ja jääb Taani terveks õppeaastaks, hiljem ka kauemaks. Kauni külastab aktiivselt erinevaid vabakoole Taanis. Valmivad Eesti esimese vabakooli põhikirja alused.
Detsember:
Jõulude ajal tutvustab Kauni oma suurt vabakoolide leidu Ehale ja koos valmib kindel otsus: teha Vabakool Pärnusse.
Kooli nimeks saagu: Pärnu Väike Vabakool

1993

Jaanuar:
Taanis asutatakse koos Kauni sõpradega Pärnu Väikese Vabakooli toetusselts, kes hakkab koguma inventari tulevase kooli jaoks.
Märts:
Kooli ideele leidub Pärnus teisigi toetajaid, uue kooli loomise Eestipoolseks koordinaatoriks saab Eha Ristimets.
Juuni:
Ideegrupp kohtub Pärnu linnavalitsusega - idee olevat alles toores...
August:
Taani toetusgrupp Kauni juhtimisel saadab uue kooli jaoks kogutud toolid, lauad, tahvlid jm laevaga liinil Aarhus–Tallinn teele. Pärnus aitab neid vastu võtta linna haridusamet. Varandus paigutatakse Õhtu tänava koolimajja paremaid aegu ootama. Peagi laenab ideegrupp oma mööbli kasutamiseks IV keskkoolile (Ülejõe Gümnaasium) ja Võõrkeeleõpetajate täiendus-koolituskeskusele.
Detsember:
Pärnu linnavalitsus pakub kasutamiseks lasteaia ruume, projekt jääb katki, kuna raha ruumide rendiks pole.

1994

Märts:
Kerteminde Vabakooli kutsel külastavad Taani vabakoole ideegrupi liikmed Riho Tõnisson, Helle Viinapuu ja Kauni Sillat. Tehakse täiendusi põhikirja
Juuni:
Ideegrupp korraldab VI keskkoolis ( Hansagümnaasium) konverentsi, kus räägitakse vabakooli ideest Pärnus ja ajaloost ning kogemustest Taanis. Lektoriteks on Taani vabakoolide õpetajad.
August:
Kohtumine Pärnu linnavalitsusega. Meile lubatakse maja otsimisel toeks olla.
Oktoober:
Saabuvad järjekordsed koolimööbli abisaadetised Pärnu Väikese Vabakooli toetusgrupilt Taanis ja Holstebro linnast.
Linnavalitsus esitleb pakkumist ehitada kool Vana-Pärnusse. Raha ehitamiseks pole ikka veel kuskilt võtta.

1995

Aprill:Ideegrupp korraldab vabakooli idee propageerimiseks suure koosoleku.
Tänu koosolekule liitub ideega palju uusi toetajaid ja huvilisi.
Mai:
Pärnu ideegrupp teeb selgitustööd ajakirjanduse vahendusel, toimub mitmeid koosolekuid, kus üksteist innustatakse. Vabakool areneb sisuliselt.
November:
Taani arhitektid pakuvad Pärnu linnavalitsusele võimalust ühe miljoni DKK-i realiseerimiseks mõnel Pärnu haridusasutuse tarvis. Loomulikult on nende prioriteediks loodav Vabakool. Linnavalitsus suunab võimaliku rahavoo Lembitu tänaval asuvale õhtukoolile. Meie pihud on taas tühjad

1996

Veebruar:
Eha Ristimets, Kauni Sillat, Merje Luuk, Rein Luuk, Eero Erastus, Inga Merisaar, Katrin Uutsalu ja Rita Mändla otsustavad asutada Pärnu Väikese Vabakooli Seltsi.
Aprill:
Operaator Kauni demonstreerib huvilistele Kerteminde Vabakoolist tehtud filmi.
Juuli:
Vabakooli tõsised patrioodid veedavad ühise suvepäeva Valgerannas. Osalevad ka Revninge Vabakooli lapsevanemad ja õpetajad.
Oktoober:
Tänu Taani demokraatiafondile käivad sealsete vabakoolidega tutvumas tulevane esimese klassi juhataja Inga Merisaar ja seltsi koordinaator Eha Ristimets.
20. oktoober:
Pärnu Väikese Vabakooli Selts registreeritakse äriregistris mittetulundusühinguna.
November:
Revninge ja Rudme vabakoolides Taanis viiakse Taani toetusgrupi juhtimisel läbi inventari ja kontoritarvete kogumise aktsioon tulevasele koolile, omapoolse panuse annab ka Fyni kontoritarvete AS. Transport Pärnusse saab teoks tasuta tänu AS-le Pomes.
17. detsember
Pärnu linnapea Vello Järvesalu kirjutab alla kinnitusele, et Karja tänav 6 koolihoone antakse Pärnu Väikesele Vabakoolile tasuta rendile kümneks aastaks.

1997

Jaanuar:
Toimub Pärnu Väikese Vabakooli Seltsi üldkoosolek. Uute kooliminejate laste nimekiri ulatub juba aastasse 2001.
Märts:
Koosolekud ja veel uusi ideid ning uusi inimesi. Tammsaare tänava lastepäevakodu lubab meid sügiseks tasuta oma katuse alla, ühte lasteaiaruumi. Võtame vastu esimese jõukohase pakkumise, mis oli pakutud tasuta rendile.
3. mai:
Heategevuskontsert Pärnu Väikese Vabakooli toetuseks Vanalinna põhikoolis. Esinejaidon palju: 21.sajandi tähed, Lancy tantsulapsed, Ave koori laulutüdrukud, Kajaka noored rahvatantsijad, flöödimängijad jpt. Firmad on annetanud hulga toredaid loteriivõitusid, töötab kohvik.
4. juuli:
Pärnu linnavalitsus annab loa asutada Pärnu Väike Vabakool, kinnitatakse ka põhikiri.
18. juuli:
Taani Kuningriigi haridusminister avaldab toetust Pärnu Väikesele Vabakoolile ametliku kirjaga.
28. juuli:
Eesti Haridusministeeriumi spetsialist käib tutvumas Karja tänav 6 hoonega, millest peaks saama peale renoveerimistöid Vabakooli koolihoone.
26. juuli:
Toimub Pärnu Väikese Vabakooli üldkoosolek, kooli juhatuse esimeheks valitakse Eha Ristimets, kooli juhatajaks Katrin Uutsalu.
August:
Käib põhjalik remont vanemate abiga meile pakutud Tammsaare lasteaia rühmaaruumis ja selle kohandamine klassiruumiks.
4.august/28.august:
Taotleme koolitusluba vabariigi haridusministeeriumist. Abilinnapea Peeter Orav aitab nii jõu kui nõuga.
25.august:
Pärnu linn toetab Vabakooli algust 10 000 krooniga.
1. september:
Pärnu Väikese Vabakooli esimesed 16 õpilast alustavad kooliteed Tammsaare Lasteaia hoone 2.korruse lasteaiaruumis.

1998

1. september:
Alustame juba kahe klassiga Ringi tänav 12 hoone 2.korrusel (praegune Sütevaka Keeltemaja). Hoone kuulub linnale ja saime selle tasuta rendile. Koos lastevanematega tehakse koolikorda ka need ruumid.
Kooli kasvades pakub linn Väikesele Vabakoolile tasuta rendile Väike-Posti 8 endist vene lasteaia hoonet kuna Karja 6 hoonet ootab ees hoopis lammutamine.

1999

1. september:
Alustame kolme klassiga Väike-Posti 8 hoones.

2007

Kevad:
Väike-Posti hoone on meile armsaks saanud, aga ruumi napib. Kool on kasvanud 9-klassiliseks. Linn pakub meile suuremat maja – endist Slaavi põhikooli hoonet, Noorte väljak 2, tasuta rendile.
1. september:
alustame 9 klassiga Noorte väljak 2 hoone keskmises tiivas.
Juuni:
Lõpetab Pärnu Väikese Vabakooli 1.lend

2010

Juuni:
Kinnitatakse koolile uus nimi: Pärnu Vabakool